De prisas av studenterna som årets bästa lärare

Senem Eken och Henric Bagerius är de bästa lärarna på Örebro universitet enligt studenterna själva och får motta det pedagogiska priset för 2016 av Örebro studentkår i samband med den akademiska högtiden.

Priset går till lärare som nominerats av studenterna, och som enligt dessa levandegjort undervisningen och utmärkt sig som duktiga pedagoger

Så här lyder motiveringarna:

Senem Eken, universitetsadjunkt i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete:

”Det finns nog ingen av Senems studenter som aldrig har hört orden Is it clear? eller Am I making myself clear? Under hennes varierade repertoar av undervisningsformer stämmer hon regelbundet och outtröttligt av med studenterna om alla har förstått och om hon gör sig tydlig nog.

Åsikter och inspel från studenter uppfattas som viktiga och studenterna känner sig delaktiga och upplever att deras lärande är i centrum. Med ett uns humor och sarkasm, uppmuntras studenterna till kritiskt tänkande och att hantera all sorts fakta och kunskap som föränderlig.

Senems arbete för aktiva studenter tillsammans med hennes breda, fördjupade och detaljrika spjutspetskunskap inom sitt ämne gör henne till en lärare personifierad.”

Henric Bagerius, universitetslektor i historia, vid institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap:

”Henrics ödmjuka, vänliga och rättvisa sätt lägger en god grund för lärande. I Henrics lärosal känner sig studenter välkomna och de upplever att de förstår sin roll i utbildningen och undervisningen.

Genom att alltid svara utförligt på spontana frågor och dessutom förankra sin kunskap i aktuell forskning och samhällsdebatt visar Henric ständigt prov på att vilja hålla utbildningen uppdaterad.

Viljan till aktiv dialog med studenten skapar en miljö där lärande sker ömsesidigt, där studenterna ges möjlighet att svara på frågor, reflektera, förändra och utmana sitt tankesätt, vilket medför att studenterna utvecklas, bildas och känner delaktighet i sin undervisning.”