This page in English

”Det är en enorm möjlighet – sök”

Magnus Lodefalk och Rebecca Wall i Prismahuset.

Magnus Lodefalk och Rebecca Wall fick anställningar som forskarassistenter i universitetets första satsning.

När Örebro universitet satsade på forskarassistenter sökte 600 och 17 fick chansen. Nu gör universitetet en liknande satsning på unga lovande forskare – den här gången blir det 18 biträdande lektorer.

- Det är två långsiktiga satsningar för att vaska fram framtida forskningsledare. Vi börjar redan se resultaten av den första, säger rektor Johan Schnürer.

Det har gått över tre år sedan den startade och forskarassistenterna har gått ett brett utvecklingsprogram och samtidigt fått mycket tid, 80 till 90 procent av tjänsten, att arbeta med sin forskning. 

- Vi har träffats regelbundet och fått ledarskapsutbildning, pedagogiska kurser och forskarhandledarkurs. Vi har blivit ett nätverk från olika discipliner, länder och kulturer. Jag har fått flera aha-upplevelser när vi utbyter erfarenheter, säger Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi.

Utifrån min egna idéer

Han var redan på plats på Örebro universitet och fick en plats som forskarassistent med egna externa forskningsmedel. Rebecca Wall kom från Irland och hade bara mellanlandat en kort period i Kalmar innan hon flyttade till Örebro. 

- Jag har fått designa forskningsprojekt utifrån mina egna idéer. Det sporrar mig att få jobba med det som jag verkligen vill göra och tror på, säger Rebecca Wall, forskarassistent i medicinsk vetenskap.

I utvecklingsprogrammet ingick att träffa olika forskningsfinansiärer och att träna på att skriva forskningsansökningar. Den första forskningsansökan, som Rebecca Wall jobbade med inom ramen för utvecklingsprogrammet, har precis blivit beviljad – av Vetenskapsrådet, VR.

Alla förutsättningar att lyckas

Att få forskningsanslag från VR tidigt i karriären inom medicin är ovanligt. Hon är dessutom den första vid Örebro universitet som fått medel från VR i medicin. 

- Vi har fått alla förutsättningar att lyckas. Som forskare är det spännande att inte veta vart experimenten ska ta dig och det var likadant med det här programmet, säger Rebecca Wall. 

- Vi har ett bra stöd både från universitetet och våra forskargrupper. Det har varit viktigt eftersom det finns stora förväntningar både från andra men också från oss själva. Man kan känna sig ensam när man ska börja forska mer på egen hand, säger Magnus Lodefalk.

Han har hunnit bli docent och har fått externa medel för två doktorander och för ett projekt med en post dok-forskare. Dessutom har han precis fått en anställning som universitetslektor vid Örebro universitet.

Till alla som ser annonserna för biträdande lektorer och funderar på att söka har de egentligen bara en sak att säga. 

- Det är en enorm möjlighet. Sök, sammanfattar Rebecca Wall.

Text och foto: Linda Harradine