Digitalisering - temat för Handelshögskolans dag

Ida Andersson-Norrie och Anton Björk.

Handelshögskolan har länge önskat att genomföra en temadag för studenter, alumner och företag. När Telias vd Johan Dennelind hörde av sig och ville göra något för sitt gamla universitet blev det startskottet för Handelshögskolans dag den 5 oktober.

-  Vi ville ha ett tema kring något som ligger i tiden, därför valde vi digitalisering, säger Ida Andersson-Norrie, enhetschef på Handelshögskolan.

Ida Andersson-Norrie och studentsektionen Sesams ordförande Anton Björk har tillsammans med en arbetsgrupp stått för planeringen. Dagen kommer att erbjuda Dialogen, casetävlingen Telia Challenge, minimässa och en föreläsning som avslutas med en paneldebatt med Johan Dennelind, forskare och studenter.  

Under Dialogen får studenterna träffa Johan Dennelind, Carina Åstrand, affärsenhetschef på Nethouse Örebro och Carina Nordström Sköld, varuhuschef på Ikea. I en grupp med tio studenter förs samtal med varje gäst. Samtalen kommer att beröra ledarskap, om gästernas väg till att bli chefer och hur studenterna kan nå en framtida karriär som ledare.

-  Vi studenter vill föra dialog med olika företag. Det här är ett nytt koncept som kan skapa nätverk, säger Anton Björk.

För att utmana studenterna har Telia satt ihop ett skarpt case utifrån ett problem som de själva står inför. Studenter löser uppgiften tillsammans i ett lag. Johan Dennelind kommer tillsammans med representanter från universitetet att ge feedback till samtliga grupper. Anton Björk anser att tävlingen ger studenterna möjlighet att i praktiken testa sina teoretiska kunskaper.  

- Studenter bör ta tillvara alla möjligheter att få pitcha idéer till olika case. När vi kommer till en arbetsintervju är det ofta case som gäller, säger Anton Björk.

Ett tips Ida Andersson-Norrie och Anton Björk vill ge till studenterna som deltar i tävlingen är att läsa uppgiften noggrant, tänka digitalisering och försöka vara så kreativa som möjligt.

Dagen avslutas med en minimässa där Handelshögskolans samarbetspartners deltar och en föreläsning med Johan Dennelind som huvudtalare.  Föreläser gör också två forskare från Handelshögskolan och representanter för Nethouse och SCB.

- Vi på Handelshögskolan vill tillföra något till samhället. Digitalisering ligger i tiden och påverkar allt från redovisning till informatik, säger Ida Andersson-Norrie. 

Text och foto: Anna Asplund