DN Debatt: Lottning bättre än närhet och kötid för att bryta segregering.

Det fria skolvalet har bidragit till ökad skolsegregation. Urval baserat på kötid är sannolikt en bidragande förklaring. Även om lottning inte per automatik leder till blandade skolor är det en metod som har bättre förutsättningar att bryta segregering. Metoden är enkel, transparent och ger alla sökande lika möjligheter, skriver professor Christian Lundahl tillsammans med 18 skolforskare på DN Debatt.