Efterlyser behandling med innehåll dygnet runt

Jürgen Degner

Bättre koppling krävs mellan metod och konkreta insatser för att nå framgång i behandlingen av ungdomar och unga vuxna med problem. Det kommer universitetslektor Jürgen Degner tala om när Socionomutbildningen firar 50 år.

Jürgen Degner är socionom, filosofie doktor och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet. Det är 20 år sedan han själv avslutade sina studier till socionom vid universitetet, och han alltså även hunnit jobba i 17 år på institutionen.

– Jag anser att utbildningen successivt blivit mycket bättre under dessa år. Kvalitén är mer jämnhög, det är mer pedagogiska diskussioner och i dag lyfter vi fram både mindre och mer goda exempel från praktiken i högre utsträckning är förr. Det är helt enkelt en bättre verklighetsanknytning i dag, säger Jürgen Degner.

Han menar att samarbetet med omvärlden också blivit mycket bättre under åren, och att utbildningen är mer offensiv i dag och bättre utnyttjar resurserna än när han själv läste. Jürgen Degner tror att det beror på att man bättre lyckats kalibrera utbildningens innehåll med ökade krav från omgivningen och praktikfältet.

Under Socionomutbildningens jubileum är han en av flera som kommer att föreläsa.

– Jag ska både tala om vikten av att bedriva kvalificerat utredningsarbete inom socialtjänsten och hur man kan organisera kunskapsbaserade sociala insatser och specifika behandlingar – alltsamman utifrån aktuella projekt här vi universitetet som sker i samarbete mellan verksamheterna och socialt arbete.

– I dag är det mycket fokus på nationella riktlinjer vad gäller vilken metod man ska använda. Jag menar att för att man ska nå framgång i behandling av ungdomar och unga vuxna med olika sorters problem räcker det inte enbart med att utgå från dessa riktlinjer. Det krävs att alla dagar och timmar i veckan har ett utvecklande innehåll, säger Jürgen Degner.

Han menar att när fokus blivit allt starkare på metoderna, har andra pro-sociala insatser blivit eftersatta. Genom sin föreläsning hoppas han kunna ge tips på hur man ska organisera insatserna på ett bra sätt, där metoder och insatser hänger samman.

De senaste åren har han till stor del arbetat direkt mot olika verksamheter. Bland annat har Jürgen Degner varit vetenskaplig ledare på Utredningsenheten Vuxen i Örebro kommun, Ungdomsvård norr (SIS) för att ta fram en behandlingsmodell som omfattar ett dygnet runt-perspektiv på särskilda ungdomshem (24/7). Han har även jobbat med att ta fram hemmaplanslösningar för ungdomar i Karlskoga kommun som tidigare varit placerade på institution.

– Det finns egentligen ingen standardlösning på hur insatserna ska utformas, men jag menar att det absolut finns bättre och sämre alternativ.

Text och bild: Cathrine Gustavsson