”En fantastisk möjlighet för mig som forskare”

Det gick inte att tacka nej. Det konstaterar Lotta Sartz, forskare vid Örebro universitet, som valts till generalsekreterare för IMWA, den internationella organisationen som samlar forskare och näringsliv med syfte att hitta lösningar på miljöproblemen med gruvvatten.

Lotta Sartz är ny generalsekreterare för en internationell gruvorganisation.

– Det här är en fantastisk möjlighet för mig som forskare att bredda mitt kontaktnät och kunna samarbeta med internationella forskare, säger Lotta Sartz.

Hon har suttit med som ledamot i ledningen sedan 2011. Nu kliver hon fram och blir som generalsekreterare ansiktet utåt för International Mine Water Association, IMWA. Hon valdes vid organisationens konferens som hölls i finska Lappeenranta i slutet av juni.

Lotta Sartz ska leda det interna arbetet, men ser som sin främsta uppgift att öppna upp IMWA mot samhället.

– Gruvdrift har en enormt stor påverkan på människors vardag, utan att det är särskilt känt. Vi har en uppgift att förklara varför mineraler och gruvor är viktiga och hur vi kan ta hand om miljöproblemen för att driften ska bli hållbar. Branschen är idag väldigt dålig på att förklara, säger Lotta Sartz, som ser sociala medier som ett avgörande sätt att nå ut.

Akademi och näringsliv

Medlemmarna i IMWA kommer både från akademin och näringslivet. Forskning är fundamentet i organisationen som ger ut en vetenskaplig tidskrift fyra gånger om året.

– Mixen av akademi och näringsliv är väldigt bra. Konsulterna lär av den senaste forskningen och vi som forskare får ett bredare perspektiv genom att ta del av deras fallstudier, säger Lotta Sartz.

Sverige är ett stort gruvland, med europeiska mått mätt och gruvnäringen är stor i Sverige. Vatten är en del av gruvdrift.

– Metaller som bly, kadmium, zink och arsenik sprids i naturen, precis som surt vatten. Både ytvatten och grundvatten påverkas och det handlar om stora volymer, säger Lotta Sartz.

Problemen är uppenbara, men det finns möjliga lösningar.

– Tekniskt vet vi hur vi ska lösa problemen, men vi måste hitta sätt att få tekniken att fungera i verkligheten. För gruvbolagen, som har hårda krav på sig, handlar det om att mycket pengar så intresset för att hitta lösningar är stort.

Avfall används mot avfall

Lotta Sartz forskning vid Örebro universitet handlar mycket om hur miljöproblemen runt idag nerlagda gruvor ska hanteras. Bergslagen är full av gruvhål som fortfarande påverkar miljö, djur och människor.

Hon är aktiv i ett fyraårigt projekt finansierat av Mistra som undersöker hur det som idag är avfall som läggs på deponi, grönlutslam från pappersbruk, kan användas för att neutralisera det sura lakvattnet från gruvor.

Uppdraget som generalsekreterare för IMWA är treårigt, fram till nästa kongress.

– Det ligger utöver allt annat, men jag räknar inte timmar och det kommer att ge så mycket tillbaka, säger Lotta Sartz och konstaterar att hennes position också är värdefullt för den svenska gruvforskningen och gruvbranschen.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat