Engagerade tjänstemän gör skillnad för miljön

Erik Hysing  och  Jan Olsson

Erik Hysing och Jan Olsson.

Politiker fattar beslut och tjänstemän ska neutralt genomföra dem. Men verkligheten ser annorlunda ut. I en ny bok beskriver Örebroforskarna Jan Olsson och Erik Hysing hur det faktiskt går till och varför det inte ens är självklart att tjänstemän ska lyda politiker.

– Tjänstemän agerar försiktigt, genomtänkt och taktiskt. Och det förekommer tjuv- och rackarspel, säger Jan Olsson, professor vid Örebro universitet.

Efter 10 års forskning har Jan Olsson och Erik Hysing skrivit en bok om de gröna tjänstemännens aktivism. Forskarna accepterar inte det de beskriver som en "maskinmodell" av det politiska systemet utan vill visa att verkligheten ser annorlunda ut.

– Tyvärr tror de flesta att systemet fungerar så. Att det är saklighet och lydighet gentemot politiken som styr, säger Erik Hysing, forskare i statskunskap.

– Media förstärker den bilden. I unika fall får tjänstemän stå till svars men för det mesta är det enbart politiker media granskar, säger Jan Olsson.

Demokratins svarta hål 

Inom statskunskapen pratar man om detta som demokratins svarta hål. Det blir ett demokratiskt problem när tjänstemän styr utvecklingen och vi inte kan utkräva ansvar av dem. Men Örebroforskarna anser att det framför allt får positiva effekter inom miljöområdet.

- Vi tror att det är viktigt att tjänstemän som arbetar med miljöfrågor har ett engagemang och att de är villiga att ta ansvar om vi ska nå en hållbar framtid, säger Erik Hysing.

Boken beskriver hur "gröna tjänstemannaaktivister", som drivs av egna ideal, hjälper politiker men även agerar taktiskt. Det är inte nytt men det har blivit vanligare i och med att förvaltningarna har vuxit och att miljöfrågorna blir allt viktigare. I stora kommuner får tjänstemännen ofta större frihet.

- Politiker söker efter och behöver kunniga tjänstemän som kan hjälpa dem ta beslut och ge dem råd. Samtidigt är det inte säkert att tjänstemän vill implementera politikers beslut fullt ut om de tycker att politikerna har fel, säger Jan Olsson.

Prisat arbete

Tjänstemännen kan bromsa en utveckling som politiker valt. Det finns ett exempel från Örebro - som dessutom är prisat. Mats Rosenberg och hans kollegor på Örebro kommun har hyllats för sitt arbete med Rynningeviken.

- Från början fanns det helt andra planer för området men tjänstemännen var skickliga i processen. De mobiliserade stöd och inspirerade politiker, berättar Jan Olsson.

- Tjänstemän som står för en grön aktivism är nödvändiga om vi ska nå hållbarhetsmålen. Vi måste sluta se tjänstemän som själlösa "byråkrater". De är ofta engagerade människor vars kunnande och ansvarstagande är oerhört viktigt för hållbarhetsfrågor så väl som andra samhällsfrågor, betonar Erik Hysing.

 Text: Linda Harradine