Klar med studierna – kom ihåg examensbeviset

Exempel på ett examensbevis.

Sommaren är här och för många studenter är det lika med examen och steget in i arbetslivet. Det som återstår är en sak: examensbeviset.

Bild på Sandra

Examensbeviset är ett samlat dokument som gör det enkelt för en arbetsgivare att se att du har tagit din examen då du söker jobb.  

Ett antal utbildningar kräver examensbevis för att du ska få legitimation och därmed rätten att utföra ditt yrke. Det gäller bland annat sjuksköterskor, läkare, lärare och psykologer. Det är viktigt att så snart som möjligt ta ut examen efter avslutade studier.

-  Om du väntar för länge finns det risk att du inte kan ta ut din examen, eftersom kriterierna för examen kan ändras, förklarar Sandra Eklöf som är examenshandläggare vid Örebro universitet.

Examensbeviset är en originalhandling som studenten måste ansöka om för att få. Alla betyg måste vara inrapporterade i Ladok innan du kan söka examensbevis. Om det tappas bort går det att få en arkivkopia, men ett nytt original går inte att få ut. 

-  Ansökan om examensbevis kommer hela året. Efter terminsslut får vi in 150 ansökningar per dag. Därför är handläggningstiden två månader. Så vi ser att studenterna tycker att det är viktigt att kunna visa att de har slutfört sin utbildning och officiellt har tagit examen, säger Sandra Eklöf.

Läs om hur du ansöker om att ta ut examen på https://www.oru.se/student/examen/

Text och bild: Anna Asplund