Fel att låta 24 timmar avgöra elevers betyg

Christian Lundahl

Christian Lundahl

En elev har över 2000 timmar undervisning under högstadiet. Nu föreslår regeringen att endast 24 av dessa timmar ska avgöra slutbetyget i nian. Det är de 24 timmar som de nationella proven tar att genomföra för en elev i årskurs 9. Det skriver professor Christian Lundahl tillsammans med fler skolexperter på Aftonbladets debattsida.

Samma sak riskerar gymnasieleverna, då deras slutbetyg i vissa ämnen kan komma att avgöras av hur det går på de nationella proven.

Sönderstressade elever, lärare som tappar sugen och försämrade kunskaper hos eleverna riskerar att bli följden. De negativa konsekvenserna överstiger vida eventuella fördelar.

Läs hela debattartikeln

Debattartikeln skrivs under av:
Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet
Anders Jönsson, Professor i didaktik, Högskolan Kristianstad
Alli Klapp, universitetslektor Göteborgs universitet
Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer
Julia Lindh, förbundsordförande, Sveriges elevråd, SVEA
Hanna Forsgren, Ordförande i Sveriges Elevråd
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet