Fem dagar kvar – studenter får tycka till om universitetet

Maria Almquist

Stressig eller lugn studiemiljö, varmt eller kallt på campus, bra eller dåliga grupprum? Nu har alla studenter vid Örebro universitet möjlighet att berätta vad de tycker i Studentundersökningen.

Enkäten har fått bra respons, över 2 000 studenter har redan svarat.  

– Det är kul att så många har engagerat sig. Det här är studenternas chans att säga sin mening. Universitetet och studentkåren kommer att ta synpunkterna på allvar, säger studentlivskoordinator Maria Almquist. Som studentlivskoordinator är hon bron mellan kommunen och universitetet.

Studentundersökningen är en gemensam satsning av Örebro universitet och Örebro studentkår. Svaren kommer att genomarbetas och analyseras av en arbetsgrupp. Efter det kommer universitetsledningen att ta del av resultatet och synpunkter som har kommit fram i enkäten.

Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i, den är anonym och mobilanpassad. Frågorna berör åtta huvudområden: trygghet och säkerhet, psykisk och psykosocial hälsa, universitetsbiblioteket, hållbar utveckling, studentstaden Örebro och social-, digital och fysisk lärmiljö.

– Den berör frågor om livet som student helt enkelt. Om undersökningen hade kommit ut när jag var student, hade jag lyft att det är kallt i Forumhuset. Vi satt med mössa och vantar när vi skrev uppsats, säger Maria Almquist.

Text och foto: Anna Asplund