Från militärmusik till jazzband och dansorkester

Maria Westvall

Maria Westvall har skrivit om vilken betydelse utbildning inom militärmusiken haft för utvecklingen av Sveriges musikliv.

Som unga lärde de sig spela inom militärmusiken. Som vuxna utvecklade de hela Sveriges musikliv.

Maria Westvall har även skrivit en artikel om sin forskning. Den heter "Seven decades of Swedish community music through the musical life experiences of former military musicians", och kommer att publiceras i tidskriften International Journal of Community Music i mars.

– Musiken kom tidigt att bli en stark sammanhållande länk. Vi behöver skapa dessa utrymmen för unga också i dag, säger Maria Westvall, som i ett VR-finansierat projekt forskat om militärmusiker och deras betydelse för musikutvecklingen i Sverige.

Började som tonåringar

"Musiker och folkbildare – fem porträtt av musiker som började sin bana inom militärmusiken". Det är titeln på Maria Westvalls alldeles nya bok. I den berättar sju män, i dag i 80-årsåldern, om sina liv. Alla sju lärde sig spela instrument inom militärmusiken redan som tonåringar, och fortsatte sedan sina respektive musikbanor på olika håll runt om i Sverige.

– Dessa personer tillhör den sista generationen som fick sin utbildning inom militärmusiken på detta sätt, säger Maria Westvall, lektor och forskare i musikpedagogik vid Musikhögskolan, Örebro universitet.

I sin bok framhåller Maria Westvall speciellt två saker som hon kommit fram till. Dels vad skolningen inom militärmusikvärlden innebar på ett personligt plan för dessa musiker, och dels vad det innebar på ett övergripande samhällsplan.

Lärde sig spela tillsammans med andra

– Musikutbildningen inom militären gav dem tidigt ett sammanhang. Många av dessa unga personer kom från en bakgrund där det långt ifrån var självklart att man skulle lära sig spela. Det militära innebar att de fick spela mycket, lära tillsammans med andra och framträda ofta. För många grundlade det en trygg relation till musicerande som de sedan kunde relatera till i det civila livet, säger Maria Westvall.

– De fick vana att spela och fanns även med i andra sammanhang, som jazzgrupper, lokala orkesterföreningar, dansorkestrar och storband.

Maria Westvall ser hur betydelsefull denna skolning blev för deras fortsatta musicerande, och vilken betydelse det kollektiva sammanhanget hade. Detta gav både bredd och djup vad gäller musikalisk erfarenhet.

Byggde upp kommunala musikskolor

Personerna hon intervjuat i sin bok fortsatte att arbeta med musik även i det civila. Många av dem var viktiga i uppbyggnaden av kommunala musikskolor och bildningsförbundens musikaktiviteter runt om i Sverige. De har på så sätt haft stor påverkan på hur musikundervisningen i vårt samhälle har utvecklats under andra delen av 1900-talet.

– Det var intressant att märka hur starkt engagemang dessa män fortfarande har för musiken och vilket stort intresse den blivit i deras liv. De pratar med glädje om denna livserfarenhet.

Borde uppmuntra till mer samspelande i dag

När Maria Westvall ser till dagens situation menar hon att vi i större utsträckning skulle kunna uppmuntra till mer samspelande i olika grupper och konstellationer.

– Denna studie visar vikten av att ge unga musiker utrymme för att vara med i kollektiva sammanhang tidigt, säger Maria Westvall.

Text och bild: Cathrine Gustavsson