Gemensam bok med musik i centrum

Antenor Ferreira Corrêa

Redaktör Antenor Ferreira Corrêa.

Olika aspekter på musik, sett ur både brasilianska och svenska ögon. Det är innehållet i boken "Music in an Intercultural Perspective", vars redaktör Antenor Ferreira Corrêa från Brasilien just nu är i Örebro.

Onsdag den 22 februari kl 13-15 finns redaktör Antenor Ferreira Corrêa på universitetsbiblioteket.

Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Örebro universitet och Universidade de Brasilia, i Brasilia. Bakom samarbetet står den svenska organisationen STINT och dess brasilianska motsvarighet CAPES.

Inblick i nya sammanhang

– Boken är ett resultat av ett forskningssamarbete som hållit på de senaste två åren, säger Antenor Ferreira Corrêa.
Han anser att det som betytt mest i samarbetet är möjligheten för de deltagande forskarna att få inblick i nya sammanhang som man vanligtvis inte har kännedom om.
Genom boken fick flera personer möjlighet att berätta om sina resultat. Sammanlagt tio personer har bidragit med olika kapitel, där musik är den gemensamma nämnaren men kapitlen i övrigt berör skilda områden.

Möt redaktör Corrêa på biblioteket

Antenor Ferreira Corrêa hoppas förstås att många ska vilja ta del av resultaten och menar att kapitlet om musik och gender är intressant för alla, oavsett om man har kunskap om forskningsområdet musik.
På onsdag eftermiddag, den 22 februari kl 13-15, finns redaktör Antenor Ferreira Corrêa på plats i universitetsbiblioteket för att berätta mer om boken.