Ger grunden för internationell krisforskning

Mats Eriksson

Mats Eriksson ska kartlägga och analysera forskningen i kriskommunikation för ett internationellt projekt.

Text, bilder och video – budskapen är blixtsnabba i social medier vid kriser. Örebroforskaren Mats Eriksson ska i ett samarbete med svenska och amerikanska kolleger kartlägga och utveckla kriskommunikation.

Det tvååriga projektet delas av amerikanska University of Maryland och Mittuniversitet i Sundsvall, som i sin tur anlitat Mats Eriksson att i ett första skedet göra en översikt och analys av forskning om kriskommunikation och sociala medier.

– Det är ett forskningsområde som vuxit mycket, inom olika ämnen, och jag ska sammanställa den kunskap som finns, säger Mats Eriksson.

Han har under lång tid haft kriskommunikation som forskningsspecialitet.  MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finansierar den svenska delen av projektet och Department of Homeland Security den amerikanska. Just University of Maryland är väletablerat inom kriskommunikation:

– Det är ett erkännande för oss att de vill samarbete med oss. Vi är bra på kriskommunikation i Sverige, säger Mats Eriksson.

Efter hans sammanställning och analys av den forskning som finns blir det fältstudier i Sverige och USA.

– Vi vet att det visuella, bilder och video, numera är vanliga sätt att skildra kriser och vi vill förstå hur allmänheten använder sociala medier vid kriser och hur journalister plockar upp det som delas. Det handlar om samspelat mellan medborgare, media och myndigheter.

Än så länge är inga specifika kriser utvalda för studierna.

Text och foto: Maria Elisson