Hållbar utveckling – ny tvärvetenskaplig kurs

Isberg i havet

Nu startar Örebro universitet en ny kurs i hållbar utveckling. Kursen ska förbereda studenter på att kunna hitta lösningar på de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar vi står inför.

– Hållbar utveckling är en ödesfråga för oss alla. Därför är det viktigt att alla yrkesgrupper har kunskap om och kan integrera hållbar utveckling i sitt arbete, säger Magnus Boström, professor i sociologi vid Örebro universitet.

Den terminslånga kursen Hållbar utveckling börjar med en teoretisk del. Den behandlar grunderna i begreppet, dess historia och praktiska tillämpning. Hållbar utveckling analyseras utifrån flera forskningsområden som till exempel ekologi, ekonomi, sociologi och pedagogik.

– Under den praktiska delen ska studenter kritiskt granska arbetet med hållbar utveckling bland företag, kommuner, myndigheter och frivilliga organisationer. Studenternas analyser ska också resultera i ett projektarbete, berättar Magnus Boström.

Riktar sig till en bred grupp studenter

Kurser riktar sig till en bred grupp studenter med intresse för hållbar utveckling. Tanken är att kursen ska vara lika relevant för ekonomistudenter som för blivande samhällsvetare, lärare eller ingenjörer.

– Det är så viktigt att vi jobbar över de traditionella ämnesgränserna. Olika kompetenser krävs för att vi tillsammans ska kunna ta ansvar och arbeta för en hållbar utveckling lokalt, nationellt och internationellt, säger Johanna Björklund, lektor i miljövetenskap vid Örebro universitet.

Johanna Björklund och Magnus Boström hoppas på att kursen ska leda till många intressanta diskussioner bland studenter.

– Det blir möjligt att under kursens gång diskutera hållbar utveckling utifrån olika kunskapsområden. Studenterna får också chansen att bryta varandras perspektiv, säger Magnus Boström.

Kursens tvärvetenskapliga karaktär avspeglas även bland lärare som representerar olika ämnen. Den omfattar 30 högskolepoäng och ges för första gången vårterminen 2018.

 Text: Jasenka Dobric