Hög tid att söka stipendium för fältstudier utomlands

Karin Stenman

Anders Norling fick möjlighet att åka till Sri Lanka, Faraz Hassas till Kenya och Sofia Bugge till Kina tack vare ett Sida-finansierat stipendium. Om du också vill göra fältstudier i ett utvecklingsland inför din uppsats eller ditt examensarbete är det hög tid att söka nu.

- Minor Field Studies är ett bra alternativ för studenter som inte har möjlighet att göra utbytesstudier inom sitt program. Det passar även för dem som inte vill vara borta så länge, säger Karin Stenman från internationella kontoret.

För att kunna söka ska examensarbetet handla om ämnen som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land som fältstudien utförs.

- Nästan alla våra studenter kan söka och listan på länder de kan åka till är lång. Studenten behöver en kontaktperson i landet och möjlighet att vara borta i 8-10 veckor, säger Karin Stenman.

Stipendiet är 27 000 kronor och är tänkt att täcka kostnader för till exempel resa, vaccination och boende. Det kan dessutom kombineras med studielån.

- De studenter som har varit ute på Minor Field Studies brukar säga att de har fått minnen för livet och att detta är något som de rekommenderar andra studenter att göra, säger Karin Stenman.

Nu kan du söka stipendium för Minor Field Studies till hösten 2017 eller våren 2018

Vill du söka Minor Field Studies stipendium för höstterminen 2017 eller vårterminen 2018 är sista ansökningsdag 7 september 2017.

Ytterligare en ansökningsperiod för vårterminen 2018 öppnar 11 september 2017 och stänger den 8 oktober 2017. 

Text och foto: Anna Asplund