Hur rör sig svenska barn och ungdomar?

Barn och ungdomar rör på sig alldeles för lite i dag. Vad man kan göra för att öka den fysiska aktiviteten kommer Gisela Nyberg, medicine doktor, att prata om under sin offentliga föreläsning på onsdag.

Gisela Nyberg.

För första gången har forskare undersökt fysisk aktivitet hos 3000 barn och unga i Sverige med en rörelsemätare. Studiens resultat visar bland annat att barn spenderar en stor del av sin vakna tid stillasittande och att pojkarnas aktivitetsnivå är högre än flickornas.

– Jag kommer att berätta om skillnader i rörelsemönster hos pojkar och flickor, men också skillnader som kan kopplas till olika åldrar och barnens socioekonomiska bakgrund, säger Gisela Nyberg, medicine doktor vid Karolinska Institutet.

Den nationella studien visar också att många barn och ungdomar inte når det rekommenderade dagliga målet för fysisk aktivitet som är 60 minuter.

– Jag kommer att ta upp vikten av regelbunden fysisk aktivitet och svara på frågan: Hur mycket ska man röra på sig egentligen?

Har du några tips till föräldrar på hur de kan få sina barn att röra på sig mer?

– Vi behöver öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Under föreläsningen kommer jag att prata om vad man kan göra som förälder, skolans roll och hur vi kan motverka trenden på samhällsnivå, säger Gisela Nyberg.

Studien omfattar elever från årskurs 5 och 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Den är en del av studien som undersöker ungdomars matvanor – Riksmaten Ungdom.