"Jag ångrar absolut inte mitt val"

Fyra studenter berättar om utbildningen till biomedicinsk analytiker. De har valt samma utbildning men av helt olika anledningar.

Biomedicinska analytikerprogrammet har två inriktningar. Om du väljer den fysiologiska inriktningen blir du en nyckelperson för utredningar om till exempel hjärta, lungor, kärl, hjärna, nerver och muskler. Det är samma undersökningsmetoder som används för att hitta sjukdomar som används vid bedömning av arbetskapacitet hos brandmän och piloter, prestationsförmåga hos idrottsmän och till viss del på veterinärmedicinska kliniker.

Inom inriktningen laboratorievetenskap lär du dig om avancerade laboratoriemetoder som används för att analysera biologiska prov, till exempel blod eller vävnadsprov. En legitimerad biomedicinsk analytiker har kunskap om hela analyskedjan - förberedelser, provtagning, analys, rapportering av resultat och utveckling av metoder. Dina analyser ligger till grund för diagnos och behandling av patienter, men kan också vara en del av utvecklingen av nya läkemedel.