Jamie och Amanda utmanade mer erfarna studenter i socionom-SM

Amanda Turunen och Jamie Niklasson på Socinom-SM i Stockholm

Amanda Turunen och Jamie Niklasson på socionom-SM i Stockholm

När Jamie Niklasson och Amanda Turunen skickade in ansökan till socionom-SM var det mest på skoj. De visste att ansökan från högre årskurser brukade prioriteras.

– Vi blev glatt överraskade när vi fick besked om att vi hade blivit uttagna. Oftast är det studenter som pluggat betydligt längre än oss som blir antagna, berättar Jamie Niklasson.

Socionom-SM arrangeras av Akademikerförbundet SSR. Genom tävlingen vill förbundet synliggöra socionomernas kompetens och ge studenter möjlighet till att skapa nätverk och karriärmöjligheter på arbetsmarknaden.

Jamie Niklasson och Amanda Turunen var de enda studenterna från termin tre som fick delta i årets tävling.

Socionom-SM pågick under två dagar i Stockholm och bestod dels av föreläsningar om hot och våld i nära relationer, dels av ett tävlingsmoment – ett case som skulle presenteras för en jury. Frågeställningen var: ”Hur ser vi till att barn som upplevt våld mellan föräldrar får det skydd och stöd de behöver? Hur kan rättssäkerheten för barn på skyddat boende säkras?”.

– Vi fick caset under dag ett och hade på oss till midnatt att göra klart presentationen, berättar Jamie Niklasson.

Dagen efter presenterade Jamie och Amanda sitt bidrag för en jury. De hade sex minuter på att sig att redovisa vad de hade gjort. Tre lag gick sedan vidare till final.

– Vi är nöjda med den presentation vi gjorde, men gick inte till final. De studenter vi tävlade mot har kommit längre i utbildningen och hade mer kunskap, säger Jamie Niklasson.

Även om det inte blev en vinst är Jamie Niklasson och Amanda Turunen nöjda, de anser att de har fått bra erfarenheter för framtiden och en merit på sina cv:n.  

Text: Anna Asplund
Foto: Privat 

Under socionom-SM 2017 deltog lag från universiteten i Lund, Örebro, Umeå, Karlstad och Göteborg samt Mälardalens högskola. Sammanlagt tio lag hade skickat in ansökan varav åtta blev uttagna till tävlingen. Umeå universitet vann tävlingen.