Juriststudent från Örebro vann pris i uppsatstävling

Cafer Demirok

– Jag växte upp i Vårby gård utanför Stockholm och har på nära håll sett hur en oöverstiglig ekonomisk skuld kan påverka människan negativt. Det säger Cafer Demirok, en av tre vinnare i Konsumentverkets uppsatstävling 2017.

Han skrev om den nya skuldsaneringslagen som trädde i kraft 1 november 2016. I sin uppsats drar Cafer Demirok slutsatsen att det inte har blivit lättare att få hjälp med sina skulder – samma kriterier gäller som tidigare. Däremot är lagstiftningen mer tydlig och underlättar för dem som arbetar med skuldsanering.

Han fick priset med motiveringen: ”En välskriven uppsats som uppmärksammar ett av de allvarligaste konsumentproblemen. Den är kritiskt ifrågasättande och vidgas bortom rent juridiska spörsmål till mer komplexa samhälleliga sammanhang.”

Cafer Demirok tror att han vann för att han har ett genuint intresse för frågan och att uppsatsen är skriven med hjärtat.

­– Det här är en fråga som berör mig mycket, jag känner för de som har hamnat i en negativ ekonomisk situation.

Han studerade på juristprogrammet vid Örebro universitet och tog examen vårterminen 2017. I dag arbetar Cafer Demiroks med skuldsanering för Kronofogden i Linköping. Han sökte sig dit för att få jobba med något som berör honom mycket.

– I mitt arbete träffar jag människor som har det väldigt tufft. Det är handlar inte bara om siffror och personnummer, det finns en historia bakom varje fall, säger Cafer Demiroks och tillägger:

– Det gäller att vara professionell och förhålla sig till lagstiftningen, även om hjärtat säger något annat.

Människor kan hamna i skuldfällan på olika sätt. Ungdomar kan låna för att köpa en ny mobiltelefon, föräldrar för att de köpt nya kläder till sina barn. Efter ett tag tickar räntan iväg och ekonomin rasar ihop.

– Det kan leda till tragedier med splittrade familjer och skilsmässa. Ofta har den ena partnern valt att dölja de ekonomiska missförhållandena, säger han. 

Barnperspektivet är viktigt för Cafer Demirok, eftersom barn ärver ofta det ekonomiska förhållningssätt som föräldrarna har.

– Barn till överskuldsatta föräldrar blir själva ofta skuldsatta då de blir vuxna. Därför är det viktigt att få bukt med ett ekonomiskt bekymmer så snabbt som möjligt. 

 

Konsumentverkets pris delas ut till tre vinnare varje år. De får 15 000 kronor var.

Länk till uppsatsen (pdf)

Text: Anna Asplund
Bild: Privat