Kemikalier, mobbning, entreprenörskap och skolans historia

Tuulia Hyötyläinen.

Tuulia Hyötyläinen , professor i kemi, ska föreläsa om "Giftiga kemikalier i miljön bidrar till kroniska sjukdomar."

Hur giftiga kemikalier och kroniska sjukdomar hänger ihop, vilket stöd mobbade elever behöver, om skolan var bättre förr och vad entreprenörskap betyder för ett företag. Det är några exempel på vad lördagens alla populärvetenskapliga föreläsningar kommer att handla om.

I drygt tio år har Örebro universitet arrangerat Populärvetenskapliga föreläsningar i samband med den Akademiska högtiden.

– Syftet är att presentera vad universitetet forskar kring genom att låta nya doktorander och professorer föreläsa, säger Monica Wettler, akademiintendent på Örebro universitet.

Stort intresse från allmänheten

I år hålls sammanlagt 32 olika kortföreläsningar på Conventum Konferens i centrala Örebro nu på lördag. De är gratis och öppna för allmänheten.

– Det brukar vara stort intresse och många besökare – det verkar som att folk lärt sig hitta till detta arrangemang.

Förra året slog hedersdoktorerna Håkan Nesser och Linn Fernström publikrekord vid sina föreläsningar. Håkan Nesser fick dubblera sitt föredrag, och drog sammanlagt nästan 300 åhörare.

Så hänger kemikalier ihop med kroniska sjukdomar

Om någon av årets talare lyckas locka lika många återstår att se. Att det är ett brett program som bjuds är dock helt klart.

En av talarna är Tuulia Hyötyläinen. Hon är professor i kemi och forskar om metabolomik och hur kemiska exponeringar påverkar vår hälsa. Enligt Tuulia Hyötyläinen finns det anledning att misstänka att miljöfaktorer, som giftiga kemikalier, spelar stor roll i utvecklingen av flera kroniska sjukdomar. Det kommer hon att tala om under sin föreläsning.

Johannes Westberg, professor i pedagogik.

Johannes Westberg, professor i pedagogik.

Johannes Westberg, nybliven professor i pedagogik, ska också hålla föredrag på lördag. Han har speciellt varit intresserad av förskolan och skolans utveckling och vilka samhälleliga förutsättningar som funnits för att den skulle ske. Några av sina resultat kommer han att berätta om under rubriken "Var skolan bättre förr? Om behovet av historiska perspektiv på förskolans och skolans historia."

Mobbade elevers behov av stöd från läraren

Gabriel Linton, doktorand i företagsekonomi.

Gabriel Linton, företagsekonomi.

Gabriel Lintons föredrag har titeln "Entreprenörskap – en framgångsfaktor?". Gabriel Linton har undersökt hur företag har olika entreprenöriell orientering: innovativitet, risktagande och proaktivitet. Han kommer i sin forskning fram till att företag behöver anpassa sig efter hur situationen ser ut.

En annan nybliven doktor som också ska föreläsa på lördag är Karin Hellfeldt. Hennes föredrag heter "Mobbade elevers behov av stöd". Karin Hellfeldt har undersökt vilka konsekvenserna är för mobbade elever, hur mobbning förändras över tid och hur stöd från elever och lärare kan hjälpa.

Karin Hellfeldt, doktorand i socialt arbete.

Karin Hellfeldt, socialt arbete.

En sak som överraskat henne är hur viktig relationen till läraren är, och att lärarens agerande får konsekvenser både för om mobbningen fortsätter och hur eleverna mår.

Förutom universitetets forskare kommer även hedersdoktorerna att hålla föredrag.

Text: Cathrine Gustavsson