Kerstin Nilsson ny ordförande för medicinsk utvärderingsnämnd

Kerstin Nilsson

Från 1 juli är professor Kerstin Nilsson ordförande för utvärderingsnämnden vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

SBU är en oberoende statlig myndighet som utvärderar vårdens metoder ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv på uppdrag av regeringen. De behandlar frågor om behandlingar, diagnoser och resurser.

Nämnden för medicinsk och social utvärdering vid SBU har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför.

– SBU har en mycket viktig roll för att svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst ska kunna arbeta evidensbaserat. Genom de utvärderingar som myndigheten utför får verksamheterna gedigna underlag för sin praktik. SBU håller en mycket hög vetenskaplig standard och jag ser mycket fram emot att få leda nämnden. Det är ett en hedrande och utmanande uppgift att efterträda Nina Rehnqvist som under många år bidragit till den höga standard SBU har, säger Kerstin Nilsson.

Kerstin Nilsson har tidigare varit ordförande för Svenska Läkaresällskapet och har tidigare bland annat varit ledamot av SBU:s vetenskapliga råd och nämnd.