Kommuninvest fortsätter sitt stöd till forskningen

Tomas Werngren, Johan Schnürer och Ulf Bengtsson.

Tomas Werngren, vd Kommuninvest, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet och Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsen för Kommuninvest, med det nya avtalet om 2 miljoner kronor årligen i forskningsstöd till Örebro universitet.

Kommuninvest förlänger sitt stöd till forskningen på Örebro universitet med ytterligare fem år, till 2022. Avtalet innefattar 2 miljoner kronor per år och går i huvudsak till att delfinansiera en professur och en doktorandtjänst.

– Samverkan med näringslivet är absolut nödvändigt för oss som universitet och här har vi en stark partner. Det här avtalet bäddar också för en god framtid för ämnet finansiering, både för forskning och grundutbildning, säger rektor Johan Schnürer som tillsamman med Tomas Werngren, vd på Kommuninvest och Ulf Bengtsson, Kommuninvests föreningsstyrelse, skrev under avtalet på tisdagen.

– Det är en klok satsning för oss, där forskningen som nu kommit gång bör bli betydelsefull för våra medlemskommuner. Därför har vi nu bestämt att förlänga vårt samarbetsavtal, säger Tomas Werngren.

Underlättar rekryteringar

Han konstaterade också att det finns starka krafter som vill att Kommuninvest ska flytta sitt huvudkontor från Örebro till Stockholm, landets finansiella centrum.

– Det är ett bekymmer för oss att hitta kvalificerad arbetskraft och vi får lägga mycket pengar på rekryteringar. På det här sättet hoppas vi kunna underlätta framtida rekrytering av medarbetare, säger Tomas Werngren.

År 2012 inledde Örebro universitet och Kommuninvest ett samarbete för att utveckla ämnet finansiering. Förutom forskningen vid universitetet innehåller avtalet för Kommuninvests del ett kunskapsutbyte, praktikplatser, studiebesök, förslag till uppsatsämnen och medverkan på grundutbildningen.

Örebro universitet och Kommuninvest driver tillsammans projektet Local Government Finance Data Analysis (LOGFIN), ett projekt som 2014 fick 3,5 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. Det främsta syftet är att förstå, återge och tillämpa information om den svenska kommunsektorns skuldhantering och ekonomi. Detta kan i sin tur leda till ett bättre beslutsfattande.

Lokaler på stan för studenter

Samarbetet innefattar också att Örebro universitet genom ett förmånligt hyresavtal har tillgång till studielokaler för studenter i Kommuninvests huvudkontor i Fenixhuset i centrala Örebro, "Congrego". Kommuninvest delfinansierar också Bloomberg-terminaler vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, terminaler som ger tillgång till världens finansiella information i realtid.

Text: Maria Elisson
Foto: Pavel Koubek/Icon

Kommuninvest är en kommunal samverkan för finansiering av bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus.

Idag är 277 kommuner och 11 landsting/regioner medlemmar. Med en balansomslutning på cirka 370 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut.