Kriminologistudenter sitter inne med helt rätt kunskap

Karin Hellfeldt, Henrik Andershed och Anna Meehan

Karin Hellfeldt, Henrik Andershed och Anna Meehan

– Tillsammans mot brott – det hörs på titeln till regeringens nya brottsförebyggande program att våra studenter sitter inne med rätt kunskap, säger Karin Hellfeldt, programansvarig för Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet.

Vill du jobba med att förebygga brott?

Sök kriminologiprogrammet, 180 högskolepoäng, och lär dig att på vetenskapliga grunder kartlägga, analysera och förebygga brott. Och gör skillnad i samhället.

– Vi har följt efterfrågan på arbetsmarknaden. De senaste åren har antalet jobb där kriminologi är meriterande eller ett krav ökat. Nu när regeringen sjösatt det nya brottsförebyggande programmet kommer de bli nyckelpersoner, säger enhetschefen Anna Meehan.

De första studenterna från Kriminologiprogrammet går ut våren 2018. De är utbildade för att se helheten och kartlägga problemet, analysera situationen, och följa hela kedjan med insats, utvärdering och återkoppling.

– De kan leda och samordna brottsförebyggande arbete när polis, kommun, skola och socialtjänst behöver arbeta tillsammans för att lösa problem. Eller företag för den delen, säger Anna Meehan.

Väl rustade för arbetet

Om till exempel polisen märker att det ofta blir bråk och misshandel på ett torg. Vad är det som händer där och hur kan vi lösa problemet. Vad händer när krogarna stänger? Vart går människor och varför blir det bråk på just den platsen.

– Alla vill kunna gå hem i lugn och ro även när det är mörkt. Våra studenter får en gedigen akademisk utbildning och blir dessutom väl rustade för det praktiska arbetet, säger Karin Hellfeldt.

Hon har under flera år tillsammans med bland annat professor Henrik Andershed arbetat med att omsätta forskning till praktik. Detta var ett av skälen att Henrik Andershed bjöds in av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att komma med synpunkter under regeringens arbete med det brottsförebyggande programmet.

Spindeln i nätet

– Forskning visar att just ett kunskapsbaserat arbetssätt kan göra stor skillnad för resultatet av olika brottsförebyggande åtgärder. Att regeringen har valt att bygga det nya programmet på just detta angreppssätt kommer vara till stor nytta för att mer effektivt kunna förebygga brott och främja tryggheten hos människor i vardagen, säger professor Henrik Andershed.

Det strukturerade arbetssättet är detsamma om det handlar om villainbrott, förhindra återfall i brott eller skapa trygghet i offentliga miljöer.

– Våra studenter kommer ha kunskap för att agera spindel i nätet och få olika experter att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, säger Anna Meehan.

Text: Linda Harradine