This page in English

Kronisk inflammation orsak bakom förlust av muskelmassa

Fawzi Kadi utanför Gymnastikhuset, Campus Örebro

Fawzi Kadi.

Förhöjda nivåer av inflammationsmarkören CRP i blodet är en orsak bakom den minskade muskelmassan hos äldre. Det visar en ny studie från Örebro universitet och University of Nottingham.

Vid 40 års ålder börjar vi förlora muskelmassa. Det rör sig om ungefär tio procent av den totala muskelmassan för varje tioårsperiod och kan leda till fallskador samt försämrad ämnesomsättning och livskvalitet. I dag vet man väldigt lite om varför muskelmassan minskar med åren, men en teori är att det beror på så kallad åldersinflammation. Den kännetecknas av kroniskt måttligt förhöjda nivåer av inflammationsmarkörer i blodet.

– Mer specifikt ville vi undersöka sambandet mellan CRP, som är en markör för åldersinflammation, och muskelmassa hos äldre människor, säger Fawzi Kadi, professor i idrottsfysiologi och medicin vid Örebro universitet.

C-reaktivt protein, CRP, mäts i blodet och kan användas som en markör både för åldersinflammation och infektion i kroppen. Resultaten av studien, där kvinnor i åldrarna mellan 65 och 70 ingick, visar ett samband mellan ökade CRP-nivåer i blodet och lägre muskelmassa.

CRP minskar storleken på muskelceller

Vidare undersökte forskargruppen hur CRP påverkar muskelcellernas omsättning och funktion genom att i laboratoriemiljö exponera isolerade muskelceller för CRP.

– Vi kunde konstatera att muskelceller som exponeras för CRP minskade i storlek. Det är nya fynd som förklarar orsaksförhållandet mellan förhöjda CRP-värden och minskad muskelmassa. Tidigare har man endast hittat en korrelation mellan dessa i omfattande populationsstudier, säger Fawzi Kadi.

Men forskarna från Örebro universitet och University of Nottingham kunde också visa exakt hur CRP påverkar muskelcellernas storlek, något som inte har gjorts tidigare. Resultaten visar att CRP påverkar muskelcellernas proteinsyntes – den bildning av proteiner som sker i alla levande celler.

– Muskler är våra största depåer av proteiner. Vi såg att CRP stör proteinsyntesen i muskelcellerna och på det sättet bidrar till förlusten av muskelmassan, förklarar Fawzi Kadi.

Kan ändrat beteende påverka åldersinflammation?

Att man nu för första gången har kunskap om mekanismen som länkar gradvis förlust av muskelmassa med åldersinflammation öppnar upp för nya studier som kan fokusera på hur man kan motverka minskningen av muskelmassa genom att påverka nivåer av inflammationsmarkörer.

– En mekanism som förklarar sambandet har stor betydelse både för preventiva insatser och utveckling av läkemedel. Det som är intressant är att åldersinflammationen pågår i det tysta. Om vi kan angripa åldersinflammation i tid, kan vi då förskjuta utvecklingen av flera kroniska sjukdomar?

Det är just de preventiva insatserna som Fawzi Kadi, tillsammans med kollegan Andreas Nilsson, universitetslektor i idrottsfysiologi, intresserar sig för i pågående studier. Närmare bestämt, livsstilsfaktorer.

– Andreas Nilsson leder studier där man undersöker vilka effekter ändrade beteende har på hälsa. Hur skulle åldersinflammationen i kroppen påverkas om man ersatte en timmes tv-tittande med en annan aktivitet? Det är ett exempel från våra studier, berättar Fawzi Kadi.

I en annan studie undersöker forskagruppen även sambandet mellan åldersinflammation och fysisk aktivitet där nivåerna av flera inflammatoriska biomarkörer, inklusive CRP, ska analyseras.

Text och foto: Jasenka Dobric

CRP

CRP står för C-reaktivt protein. CRP ingår i immunförsvaret och koncentrationen ökar snabbt vid en infektion som är orsakad av bakterier. Ett förhöjt CRP-värde kan ofta uppmätas redan under första dygnet efter starten av en infektion. När man blir frisk sänks CRP snabbt tillbaka till vanliga värden igen.

Källa: 1177 Vårdguiden