Kvinnor mår bättre efter livmoderoperation

Lena Wijk

Lena Wijk

Ett särskilt vårdprogram gör att kvinnor som fått livmodern borttagen återhämtar sig snabbare och mår bättre, visar Lena Wijk i sin avhandling.

På kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset får kvinnor som genomgår livmoderoperationer följa ett särskilt vårdprogram kallat ERAS (Enhanced Recovery After Surgery).

– Vårdprogrammet är sammansatt utifrån den bästa vetenskapliga kunskap vi har i dag om hur vården före, under och efter operation bör bedrivas, säger Lena Wijk, överläkare på kvinnokliniken.

Hon har i sin avhandling i medicinska vetenskaper undersökt om patienterna, efter att detta vårdprogram infördes på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, återhämtade sig bättre än innan, då mer traditionell vård bedrevs. Det visade sig att patienter som fick vård enligt ERAS i högre grad kunde gå hem på den förväntande hemgångsdagen utan att de drabbades av fler komplikationer.

Vanlig gynekologisk operation

I Sverige sker årligen omkring 7 800 livmoderoperationer. Att operera bort livmodern är den vanligaste större gynekologiska operationen. Det sker av många olika skäl, till exempel för rikliga menstruationer eller på grund av att livmodern vuxit och tynger och trycker.

– Det kan också bero på cellförändringar eller cancer i livmodern eller livmoderhalsen. På grund av att operationen är så vanlig, har utfallet av återhämtning och vårdtid stor inverkan, först och främst för den enskilda kvinnan, men även på sjukvårdens resurser, säger Lena Wijk.

Hon har också studerat om det finns skillnader i hur olika patientgrupper med olika diagnoser svarade på vårdprogrammet.

– Våra studier visar att både patienter med cancerdiagnos och de med andra diagnoser hade nytta av ERAS. Vi är den enda kliniken i Sverige som fullt ut har deltagit i ERAS-vården, säger Lena Wijk.

Titthål ger snabbare återhämtning

Hon har undersökte också om olika operationstekniker gav olika effekt på kroppens biologiska mekanismer och återhämtningen.

– Vi jämförde titthålsteknik, där man opererar med hjälp av en robot, med traditionell öppen bukkirurgi och fann då att den kliniska återhämtningen var snabbare efter titthålsoperationen och att den inflammatoriska reaktionen som sker i kroppen efter operationstraumat blev mindre, säger Lena Wijk.

Däremot kunde hon inte se någon skillnad i kroppens förändring av sockermetabolismen, så kallad insulinresistens, som tillsammans med inflammation anses vara en viktig faktor för återhämtning. I sina fortsatta studier planerar Lena Wijk att studera denna reaktion mera ingående för att se om det är att möjligt att få mer kunskap kring återhämtningen.

– Vi vet att patienterna mår bättre och återhämtar sig snabbare efter operation om de kommer upp så fort som möjligt, äter och rör på sig, säger Lena Wijk.