Lärarutbildningen väckte riksdagsintresse

Bild på riksdagsledamöter från Örebro län som mötte företrädare för Örebro universitet.

Riksdagsledamöter från Örebro län mötte företrädare för Örebro universitet. Från vänster främre raden: Lennart Axelsson, Matilda Ernkrans, Mia Sydow Mölleby, Anna Lindholm Ulfvensjö och Eva-Lena Jansson. Bakre raden: Elisabeth Svantesson, Lars-Axel Nordell, Lotta Olsson, Johan Schnürer, Sofia Larsen, Anna-Karin Andershed och Lavinia Gunnarsson.

Särskilt den strategiska satsningen på lärarutbildningen väckte intresse hos de sju riksdagsledamöter från Örebro län som på måndagen mötte rektor Johan Schnürer och andra representanter för Örebro universitet.

– Intresset var stort för alla strategiska satsningarna, men lärarutbildningen lyftes fram som extra viktig och relevant för samhället, säger Johan Schnürer.

Mötet var ett utbyte mellan rektor, tillsammans med andra från universitetet, och riksdagsledamöterna Lennart Axelsson (S), Matilda Ernkrans (S), Eva-Lena Jansson (S), Lars-Axel Nordell (KD), Lotta Olsson (M), Elisabeth Svantesson (M) och Mia Sydow Mölleby (V). 

Under två timmar avhandlas bland mycket annat samverkan med näringslivet och kommuner.

– Vi pratade också om holdingbolagets betydelse för att bidra till innovationer och nytta i samhället. Idag dag finns relativt lite pengar för den uppgiften, säger Johan Schnürer.

En annan viktig fråga för universitet som lyftes under mötet är undervisningsfriheten:

– Forskningens frihet är lagstadgad i Sverige men samma skydd gäller inte för undervisningen. Och vi ser idag hur den friheten hotas i av politiker i många länder, säger Johan Schnürer.

Mötet med länets riksdagspolitiker återkommer till våren. Engagemanget är stort från båda sidor och riksdagsledamöterna talar gärna om ”sitt” universitet. Johan Schnürer understryker vikten för Örebro universitet att ha goda kontakter med politiska företrädare.