Lärosäten Öst – Sex lärosäten överens om fördjupat samarbete

Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, Paul Pettersson, rektor Mälardalens högskola, Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, Magnus Jobs, akademichef Högskolan Dalarna.

Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, Paul Pettersson, rektor Mälardalens högskola, Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, Magnus Jobs, akademichef Högskolan Dalarna.

Igår skrev Örebro universitets rektor Johan Schnürer under en överenskommelse med fem lärosäten i regionen. Målet är att studenter, lärare, forskare och omvärld ska dra nytta av ett fördjupat samarbete.

Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Örebro universitet har skrivit under en överenskommelse som gäller både utbildning, forskning och administration. Det ska ge bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar.

– Vi har utbildningar som idag har få sökande till varje lärosäte, men stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Kan utbildningarna ges omväxlande av olika lärosäten, kan det garantera att de alltid startar, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Långsiktig planering

Samarbetet ska underlätta möjligheterna för strategisk och långsiktig planering av utbildning och forskning. Det finns också ökade möjligheter att samverka kring administrativa stödfunktioner och gemensamma internutbildningar.

– Det är ett geografiskt område som nu växer samman och där lärosätena spelar en stor roll. Vi behöver en överenskommelse för att ge forskare och studenter möjligheter till utbyte och en integrerad akademisk arbetsmarknad och för att få mer kraft i vår omvärldssamverkan, säger Johan Schnürer.

Överenskommelsen om samarbete inom Lärosäten Öst signerades av rektorerna från de sex lärosätena, på Mälardalens högskola i Västerås den 12 juni.

Foto: Jonas Bilberg