Många barn hörs inte i fall med människohandel

En av 68 polisanmälningar om människohandel med barn ledde till åtal. I 17 förundersökningar hade inte barnet, det vill säga brottsoffret, förhörts. Det visar en granskning som gjorts av Märta Johansson, docent i juridik vid Örebro universitet.

Märta Johansson.

– Förhör med brottsoffret är en grundläggande åtgärd vid alla misstankar om brott, säger Märta Johansson som gjort en rapport om  människohandel med barn på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

Granskningen visar att i vissa ärenden har man inlett en förundersökning men man har inte vidtagit någon utredningsåtgärd.

– Då är det svårt att förstå att man har lagt ned förundersökningen, säger Märta Johansson i en intervju med Sveriges Radios Ekoredaktion.

Enligt Märta Johansson finns det brister inom rättsförfarandet, vilket försvårar möjligheten att lagföra människohandelsbrott.

Länk till inslaget på Sverige Radio