Marie Gelang vald till humanistisk tankesmedja

Marie Gelang

Marie Gelang

Marie Gelang, forskare i retorik vid Örebro universitet, tar plats i Humtank, en akademisk tankesmedja som verkar för att visa upp värdet av humanistisk utbildning och forskning.

Humtank är ett samarbete mellan humanistiska fakulteter vid 15 svenska universitet och högskolor. Örebro universitet är en av tre nykomlingarna i år och Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap har utsett Marie Gelang, forskare och lärare i retorik, att representera Örebro universitet under tre år.

– I dag handlar debatten mycket om betydelsen av teknik och naturvetenskap för samhällsutvecklingen. Det är inget fel i sig. Men samtidigt har humanistisk kunskap hamnat i bakvatten, och den är minst lika betydelsefull för våra liv och vår existens, säger Marie Gelang.

Humtank har som uppgift att verka utåt i samhället, bland annat för att ge argument för en mer ”humanioravänlig forskningspolitik”, och vänder sig också till allmänheten.

– Det finns många stora frågor att söka svar på, inte minst hur vi ska hitta vägar till att leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle, säger Marie Gelang.

Humtanks redskap är bland annat debattartiklar och rapporter. I år kom ”På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden” .  Tankesmedjan finns också i olika sociala medier, som twitter och facebook. Humtank verkar dessutom inom och mellan lärosätena för att lyfta sina ämnen.