Med blå skoskydd skrivs tentor i gymnastiksalen

Studenter i en tentasal.

Nu är det sista rycket för studenterna vid Örebro universitet. Det är tentatider och för att minska trycket i tentasalarna har universitetet valt att göra om en av gymnastiksalarna.

Lars Palmqvist

Lars Palmqvist har arbetat som tentavakt i sju år.

Campusavdelningen varit till stor hjälp. De har ordnat med möbleringen av gymnastiksalen och andra förnödenheter som till exempel soptunnor som behövs vid en tenta. Universitetet har möjlighet att genomföra 1 100 tentor per dag och genom att ordna 140 extraplatser i gymnastiksalen under ett par dagar kan lärarna lägga tentorna under terminens sista dagar.  

Lars Palmqvist är nöjd med att tentorna skrivs i gymnastiksalen som rymmer 140 platser. 

- Det är bra luft, dagsljus och gott om utrymme för vakter och studenter, säger han. 

Edina Mujkanovic ska skriva i Kriminologi A. Hon är nöjd med den tillfälliga tentasalen. Efter studierna vill hon jobba med ungdomar inom brott och straff. 

- Jag tror att det kommer att bli bra, man känner sig inte instängd här. Det känns luftigt och vi har gott om utrymme, säger hon. 

Den största skillnaden för studenterna som tentar i  gymnastiksalen är de blå skoskydden de måste använda för att skydda golven. 

Text och bild: Anna Asplund