Minskat men fortsatt starkt söktryck

Antalet anmälningar till högre utbildning minskar i hela landet och det gäller även för Örebro universitet, som i år lockar 43 000 sökande och är det sjunde mest sökta lärosätet i Sverige. Två utbildningar ligger på listan över de 20 mest sökta utbildningsprogrammen, jurist- och läkarprogrammet.

Enligt Universitets- och högskolerådet beror nedgången i antalet anmälningar framför allt på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Precis som förra året är Jurist-, Läkar-, Socionom-, Psykolog- och Kriminologiprogrammet de fem mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet.

– Vi är också stolta över att Örebro universitet har nio program bland de 100 mest sökta i landet. Enbart Lunds universitet har fler, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Samhällskritiska områden

Samtidigt minskar intresset för sjuksköterskeprogrammet och lärarprogrammen.

– Vi tycker att det är bekymmersamt eftersom det är oerhört samhällskritiska områden. Vi gör nu en stor satsning på Framtidens lärarutbildning med målet att bygga Sveriges bästa lärarutbildning och locka fler motiverade studenter.

Universitetet har gjort en genomlysning av lärarutbildningen under våren. Nu fortsätter arbetet med att utveckla och stärka lärarutbildningen med förhoppningen att fler ska lockas till läraryrket.

Satsning på samverkanslektorer

För ett år sedan startades två civilingenjörsprogram och de ökar i antal sökande i år. Sammanlagt sökte 1 200 personer programmen.

– Det är glädjande eftersom vi nu även gör en satsning på samverkanslektorer, som ska öka samarbetet med näringslivet och kvaliteten på forskning och utbildning inom teknikområdet.

Exempel på program som har fler ansökningar i år än tidigare är Samhällsplanerarprogrammet, Kandidatprogrammet i samhällsanalys, Teaterpedagogprogrammet, Offentlig förvaltning och ledning och Matematikerprogrammet.