Nätverksmodell som ska leda till jobb undersöks av Örebroforskare

Elin Vimefall och Magnus Lodefalk.

Forskarna Elin Vimefall och Magnus Lodefalk vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Nätverk är viktigt för att hitta jobb, inte minst om man är ny i Sverige. Nu ska forskare vid Örebro universitet utvärdera hur nätverksmodellen Entry Hub fungerar.

Just nu förbereder forskarna Elin Vimefall och Magnus Lodefalk vid Handelshögskolan, Örebro universitet, sin del i arbetet med att utvärdera Entry Hub. Entry Hub är en nätverksdriven, fysisk mötesplats där arbetssökande från utomeuropeiska länder och arbetsgivare i Sverige enkelt och tidigt ska kunna få kontakt med varandra.

Först i Umeå och Stockholm

Modellen har tagits fram av personer med egen erfarenhet av etablering i Sverige, och går nu in i sin första fas efter förstudien. Entry Hub kommer att drivas som ett samarbete mellan We Link Sweden, Umebygdens etableringscentrum, Randstad. Vinnova, som finansierade förstudien, går in som medfinansiär i denna fas.
Själva mötesplatserna ska finnas i Umeå och i Stockholm, men om insatsen visar sig vara lyckad är målet att på sikt etableras på fler platser.

Effekt på arbetslöshet och lönsamt

För att säkerställa att det verkligen går att se om modellen har önskad effekt har forskare vid Örebro universitet kopplats in. Deras arbete har flera infallsvinklar. Det handlar dels om Entry Hubs effekter på arbetslöshet och dels om det är samhällsekonomiskt försvarbart.
– Vårt uppdrag är att se om Entry Hub får någon effekt, om det går att se att arbetslösheten sjunker och att det i förhållande till kostnaderna är samhällsekonomiskt lönsamt, säger Elin Vimefall.

Få offentliga insatser för att stötta utlandsfödda

– Vi vill se om och i så fall hur den här modellen kan leda till lägre arbetslöshet för utomeuropeiskt födda, säger Magnus Lodefalk.
Örebroforskarna menar att det är ett intressant forskningsområde där det hittills funnits en lucka. Att personliga nätverk är viktigt för att få arbete är känt sedan tidigare men Magnus Lodefalk säger att det inte finns så många offentliga insatser som stöttar utlandsfödda att få eller utvidga nätverk som kan leda till arbete.
Målet med forskningen i Örebro är både kvantitativ och kvalitativ. Förutom att se om Entry Hub leder till jobb för de som kommer till mötesplatsen, ska man även titta deltagarnas upplevelse av insatsen.

Start på treårigt projekt tidigast från hösten

Magnus Lodefalk har sedan 2010 forskat om migration och företags internationalisering, och har stor erfarenhet på området.
Om alla bitar faller på plats och finansiering för den kommande genomförandefasen säkras ska forskningsprojektet starta hösten 2017 och pågå fram till slutet av 2020.

Text och bild: Cathrine Gustavsson