Nobelpristagare gav mening åt allas vår biologiska klocka

Publiken i en fullsatt Aula Nova bjöds på en vetenskaplig resa för att möta gener och proteiner långt inne i våra celler, de som styr vår biologiska klocka. Michael W. Young och Michael Rosbash, två av årets Nobelpristagare i medicin, kom till Örebro universitet som finalen på sin tio dagar långa vistelse i Sverige.

– Människor är beroende av rytmen i den biologiska klockan, något som vi alla borde vara medvetna om. Vi ska inte kämpa mot, säger Michael W. Young och pekar på att sömn är en nödvändig del av denna dygnsrytm.

Här kan du se och lyssna till föreläsningen

De båda Nobelpristagarna höll en offentlig föreläsning och svarade på en rad frågor från studenter och lärare på universitetet.  Loureen Oduor, internationell masterstudent, fick tillfället till en egen frågestund med Michael Rosbash.

Sedan följde en tur till Björkborn, Alfred Nobels hem, som bland annat inkluderade handavtryck och trädplantering. Och givetvis eftermiddagsfika med årets Nobelbakelse. Dagen avslutades med middag på Örebro slott.

Michael Rosbah och Johan Schnürer

Nobelpristagaren Michael Rosbash och rektor Johan Schnürer på väg in i Aula Nova för att bland annat möta hundratals studenter vid Örebro universitet.

Michael Rosbash berättade om den fortsatta forskningen om hur livet styrs av dygnsrytmen, en spegling av jordens rotation.

Michael W. Young

Michael W.Young förklarade hur gener och proteiner samarbetar inne i cellerna för att reglera dygnsrytmen hos människor, djur och växter.

Michael Rosbash och Michael W. Young träffade Örebroforskarna Serena Bauducco och Steven Linton, psykologer med inriktning på sömn.

Michael Young hälsar på Alexander Duarte Tsegai.

Alexander Duarte Tsegai, studentkårens ordförande och Michael W. Young.

Ett måste för Nobelpristagare på Alfred Nobels Björkborn - handavtryck med signatur

Ett alldeles speciellt souvenirfoto från Nobels Björkborn - de egna handavtrycken i gips.