Nominerad till ”Årets digitala innovation”

EMBRACE – en digital tjänst för att dokumentera och förebygga brott är nominerat till ”Årets digitala innovation” på Örebrogalan 9 mars. Tjänsten är en praktisk tillämpning av forskning inom kriminologi på Örebro universitet.

Henrik Andershed

Henrik Andershed

– Det är jättebra att EMBRACE uppmärksammas. Vi vill förändra i grunden hur man bedriver brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i praktiken. Man behöver bli mycket mer systematisk och kunskapsbaserad i sitt arbete och EMBRACE ger förutsättningar till det, säger Henrik Andershed, professor i kriminologi och ansvarig för utvecklingen av EMBRACE.

Upplägget av EMBRACE följer den process som både Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och internationell forskning förespråkar för lokalt kunskapsbaserat och trygghetsskapande arbete.  Det handlar om kartläggning, analys, insats, uppföljning och återkoppling. Användaren får stöd i samtliga av dessa steg.

– En framgångsfaktor är enkelhet och användarvänligt i alla led. För om den fallerar, även om det bara gäller ett enda moment, kommer tjänsten inte att utnyttjas i tillräcklig utsträckning för maximal samhällspåverkan, säger Henrik Andershed.

EMBRACE ger konkret stöd i kartläggning för att exempelvis kunna identifiera oroshärdar eller så kallade hot-spots (platser som är särskilt brottsdrabbade) och tider på året, veckan och dygnet som är speciellt drabbade. Det gör att man kan vara mycket mer proaktiv och effektiv i sina åtgärder.

Den digitala tjänsten kan samla in och definiera många olika
typer av data och hämta den från olika källor, till exempel polisens rapportsystem eller från bostadsföretags bovärdar. EMBRACE i fullt utbyggd version kommer också att ge prognoser om var olika typer av brott har olika hög sannolikhet att ske den närmsta tiden.

Det är andra året i rad som Örebro universitet är nominerat i denna tävlingsklass på Örebrogalan. Förra året vann Ulrica Nilsson med sin mobilapp RAPP.