Ny metod identifiera patienter i riskzonen efter sepsis

Sara Cajander

Sara Cajander

Målet med den nya metoden är att enklare kunna identifiera patienter i riskzonen för nya livshotande infektioner, efter att de har behandlats för sepsis, förr kallat blodförgiftning. Sara Cajander har i sin avhandling studerat ett protein som bär på en avgörande informationen

– När en patient med svår sepsis har överlevt den kritiska första fasen är faran ändå inte över. Vissa patienter har svårt att läka ut sina infektioner och drabbas av nya infektioner till följd av nedsatt immunförsvar, säger Sara Cajander, specialistläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro som i sin avhandling i medicin vid Örebro universitet pekar ut vägen mot framtida behandlingar för att stimulera immunsvaret.

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som påverkar organen i kroppen och orsakar i Sverige fler dödsfall per år än de tre vanligaste cancerformer bröst-, prostata- och tarmcancer tillsammans. Svår sepsis drabbar årligen omkring 25 000 människor i Sverige.

Löper ny risk för infektioner

Förutom att ge antibiotika och behandling av sviktande organfunktioner finns idag inga specifika läkemedel för behandling av sepsis och forskning har visat att de patienter som idag överlever den akuta fasen av svår sepsis löper en risk för att få nya infektioner.

– Immunsystemet blir utmattat och försvagat vid kontakt med nya bakterier och kan heller inte klara av att trycka ned virus som normalt sett är vilande i kroppen. Detta är ett problem eftersom dessa infektioner oftare orsakas av bakterier eller virus som är svåra att behandla, säger Sara Cajander.

Målet är att identifiera patienter med ett försvagat immunsystem för att ge behandling som återställer ett normalt fungerande immunsvar, så kallad immunstimulering. Problemet idag är att tidigt upptäcka patienterna i riskzonen för nya infektioner.

Viktigt vilken bakterie

I sin avhandling har Sara Cajander studerat hur ett protein, HLA-DR, varierar mellan patienter och över tid hos patienter med tillväxt av bakterier i blodet. Hon visar också på en ny mätmetod som är enklare att hantera.

– Mina resultat ger också stöd för att framtida sepsisstudier av immunsvaret bör ta större hänsyn till vilken typ av bakterie som har orsakat infektionen. Infektioner orsakade av bakterier med risk för långdragna förlopp vore de mest intressanta att prioritera i framtida behandlingsstudier med immunstimulering, säger Sara Cajander.