Nya kurser kopplar robotik till industrin

Yrkesverksamma i industrin erbjuds en ny möjlighet till att hänga med i utvecklingen i robotik, automation och artificiell intelligens. Örebro universitet har i samarbete med industriföretag tagit fram specialdesignade kurser som kan vara delar av en masterexamen

Bild på Amy Loutfi

Amy Loutfi

Örebro universitet har fått 3,7 miljoner kronor av Kunskapsstiftelsen, KKS, för projektet Smart industri med Autonoma och Intelligenta System, Smarter. Smarter blir en del av den internationellt erkända forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet och kan på så vis även ha ett utbyte med den nya civilingenjörsutbildningen vid universitetet.

– Området är av stor betydelse för att utveckla industrin inom robotik, artificiell intelligens och automation i Sverige. Kurserna har stor potential för företagen och leder till att en stark forskningsmiljö blir väl förankrad i högre utbildning, säger Amy Loutfi, projektledare för Smarter och professor vid Örebro universitet.

Smarter består av en rad kurser som kan kombineras för att fördjupa kunskaper inom olika inriktningar i artificiell intelligens och autonoma system. Kurserna ges på halvfart eller kvartsfart och motsvarar var och en tre högskolepoäng.

Kurserna är utformade för att passa yrkesverksamma som vill kombinera arbete och studier och består av distansundervisning, delvis via webben, och utbildning på företagen. Syftet med Smarter är att stärka konkurrenskraften hos svenska företag.

– Näringslivets personal ska kunna kombinera heltidsarbete med relevant, forskningsbaserad kompetensutveckling, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen.

Idag samarbetar Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem med företag som Scania, Atlas Copco, Volvo CE, Husqvarna, Saab, ABB och Siemens, som alla på olika sätt kommer att medverka i Smarter.