Nya perspektiv på musikimprovisation

Christina Larsson.

Christina Larsson.

Studier har visat att improvisation i musikundervisning gynnar utveckling av barnens kreativitet, empati och förmåga att kommunicera. I en kommande bok ska Christina Larsson, doktorand i musikvetenskap, utforska improvisationsundervisning ur ett bredare perspektiv tillsammans med ett tjugotal forskare från andra länder.

– Meningen är att vi ska ha ett kritiskt förhållningssätt. Bokens överordnade syfte är att lyfta improvisationspedagogik bortom presentationer av isolerade, välfungerande praktiker och "vad som funkar", genom att problematisera undervisningen och legitimeringen av den, säger Christina Larsson, doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet.

Boken kommer att omfatta improvisation i musikundervisning för alla åldrar, från förskolan upp till högre utbildning. De medverkande författarna representerar många olika forskningsgrenar inom musik, bland annat musikpedagogik, musiketnologi, musikpsykologi och musiksociologi.

– Vår presentation av boken har granskats av sakkunniga forskare och enligt flera av dem kommer den att fylla ett tomrum. Majoriteten av bidragen är forskningsbaserade men några är praktikerbaserade vilket ytterligare kommer att bredda perspektivet.

Estetisk erfarenhet som resultat av improvisation

Christina Larssons kapitel i boken baseras på hennes egen forskning om improvisation som estetisk erfarenhet. Hon har studerat barn i årskurs fyra, beskrivit och dragit slutsatser om vad som händer under improvisation i musikundervisning.

– Jag ser att barnen är kroppsligt och emotionellt engagerade i det de gör och de kommunicerar med varandra. Det syns tydligt när barnen har en estetisk erfarenhet och det är det jag försöker fånga. Men hur kan vi se till att dessa estetiska erfarenheter uppstår? För ibland uteblir de.

Improvisation i musikundervisning med barn kan möjliggöras genom att elever får en ram att förhålla sig till. Dansa med en sjal eller berätta en historia med hjälp av musikinstrument är exempel på sådana ramar.

– Improvisation handlar inte om att det kan bli hur som helst. Men det är inte i förväg bestämt vad den ska resultera i.

Varför är improvisationsundervisning viktig?

– Musikundervisning i skolan ska inte bara handla om reproduktion, att exempelvis sjunga och spela färdiga låtar. Musikimprovisation har ett värde i sig och sig och kan innebära att barn stärks i tilltron till sin egen skapande förmåga. Estetiska erfarenheter i improvisation kan i sin tur vara omvälvande, säger Christina Larsson.

Bok för en bred publik

Boken "Expanding the space for improvisation pedagogy in music. A transdisciplinary approach" riktar sig till en bred publik. Tanken är att såväl musikforskare som studenter, doktorander och musiklärare ska kunna ha nytta av boken.

Christina Larsson är en av fyra redaktörer och idén till boken bygger på en presentation om improvisation i musikundervisning som de gjorde på en internationell konferens.

– En bokförläggare som hade sett titeln på vår presentation undrade om det kunde vara material till en bok. Att få frågan kändes väldigt roligt och vi bestämde oss för att tacka ja.

Boken kommer att ges ut av Routledge förlag våren 2019.

Text och foto: Jasenka Dobric