Nytt program sätter fokus på biologiskt entreprenörskap

Per-Erik Olsson, programansvarig, och Jana Jass, ämnesföreträdare, på det nya, unika biovetenskapliga programmet med inriktning mot biologiskt entreprenörskap, som startar i höst.

Per-Erik Olsson, programansvarig, och Jana Jass, ämnesföreträdare, på det nya, unika biovetenskapliga programmet med inriktning mot biologiskt entreprenörskap, som startar i höst.

En unik utbildning som binder samman biologi och entreprenörskap startar vid Örebro universitet till hösten. Målet är att ge förutsättningar för att arbeta från idé till produkt.

Det finns ett stort behov av innovationer inom det biovetenskapliga området. Därför startar Örebro universitet till hösten det treåriga programmet Biovetenskapligt program med inriktning mot biologiskt entreprenörskap. Utbildningen ska ha ett nära samarbete med näringslivet, både genom besök och föreläsare.

Hjälp att överbrygga gap

Fram till nu har många upplevt att steget varit stort mellan utbildning och den verklighet som gäller i arbetslivet på området, och det har funnits en efterfrågan på en utbildning som kan hjälpa till att överbrygga gapet.

– Fokus kommer att vara på de tre områdena läkemedel, funktionella livsmedel och hälsosam miljö. Programmet innehåller utbildning inom biovetenskap men ska även göra att studenterna förstår företagens villkor, säger Per-Erik Olsson, programansvarig, som tycker det är jättebra att Örebro universitet nu kan erbjuda detta Sverigeunika program.

Livsmedel, läkemedel, bioteknik och miljöanalys

Tanken är att de som läser programmet förutom den vetenskapliga kompetens de skaffar sig även ska få med sig kunskap om entreprenörskap och hur affärssystem fungerar. Efter tre års heltidsstudier ska det vara möjligt att arbeta inom livsmedelsindustrin, läkemedelsföretag, samt företag inom bioteknik eller miljöanalys.

– Vi vill träna studenterna i att arbeta från idé till produkt. De ska lära sig hur man blir en uppfinnare, säger Per-Erik Olsson.

Vad krävs för att komma in?
– Det är de normala intagningskraven för biologiprogrammet, men även vilja att ta kontroll över sin egen framtid. Det kommer vi att träna de studerande i, genom tydligt fokus på entreprenörskap.
Utbildningen börjar med en introduktion till biologi och professionell utveckling och slutar med företagsekonomi, entreprenörskap och kreativ idéutveckling i biovetenskap.
– För att studenterna snabbt ska komma in i entreprenörstänkandet kommer vi redan termin två att ge en kurs som handlar om innovation och entreprenörskap i biologi, säger Per-Erik Olsson.

Text: Cathrine Gustavsson
Bild: Kicki Nilsson / ICON Photography