This page in English

Örebro är ett av världens 400 bästa universitet

Johan Schnürer

Det här visar på den höga kvaliteten hos våra forskares publikationer, säger rektor Johan Schnürer.

Hög kvalitet på forskningen gör att Örebro universitet behåller sin plats bland världens 400 högst rankade universitet. Det visar Times Higher Education World University Rankings 2018 som offentliggörs idag tisdag över hela världen.

– Utfallet är mycket glädjande och i synnerhet att resultatet framför allt beror på en mycket stark position för vetenskapliga citeringar. Detta visar på den höga kvaliteten hos våra forskares publikationer, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Citeringar innebär att andra forskare hänvisar till vetenskapliga arbeten skrivna av universitetets forskare, vilket är ett tecken på internationell betydelse och vetenskapligt genomslag.

Times Higher Education World University Rankings är en av de mest ansedda internationella kvalitetsgranskningarna av högre utbildning och forskning och mäter fem faktorer: utbildning, forskning, vetenskapliga citeringar, internationalisering och finansiering från näringslivet.  De tre första bedömningsgrunderna har störst betydelse i rankningen.

”World University Rankings” är den mest omfattande av kvalitetsbedömningarna från Times Higher Education, THE.  Örebro universitet placerade sig för första gången på topplistan 2015. Förutom denna rankning har Örebro universitet också placerat sig i intervallet 161-170 i bedömningen av de 200 främsta universiteten i Europa, och på plats 63 på listan över världens bästa universitet yngre än 50 år.

– Man kan ha olika uppfattningar om värdet av rankningar men det är tveklöst så att ett bra resultat i rankningar ökar våra chanser att rekrytera motiverade studenter och framstående forskare, inte minst internationellt, säger Johan Schnürer.

Om Times Higher Education World Rankings 2018:

Örebro universitet är rankat i spannet mellan plats 351 och 400.

Av cirka 20 000 lärosäten världen över placerar sig 1100 på listan, vilket är drygt 100 fler än gången innan.

Universitetet har i år gått från plats 11 till delad plats 10 bland de 11 svenska lärosäten som finns med i rankningen. I Sverige finns ett 40-tal universitet och högskolor.