Örebro kommun satsar på studenterna

Grupp av studenter vid studentintroduktionen

En ny studentstrategi ska göra Örebro kommun mer attraktiv för studenter. Målet är att få fler att bo kvar efter avslutade studier.

– Vi bygger ut välfärden i en historisk omfattning. Det innebär att vi behöver anställa väldigt många fler lärare, sjuksköterskor och andra professioner som universitetet utbildar. För att välfärden ska hålla en hög nivå även i framtiden är det avgörande att många lärar- och sjuksköterskestudenter väljer att bo kvar, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en studentstrategi för Örebro kommun. Det handlar om att bidra till att universitetet fortsätter stärkas, att jobba för att studenter trivs under sin studietid och att agera proaktivt för att studenter ska bo kvar efter avslutade studier.

– Universitet har varit en viktig pusselbit i den utvecklingsresa Örebro kommun har gjort de senaste tio åren. Det är avgörande för fortsatt utveckling att relationen mellan kommunen och universitetet fortsätter vara god och att vi fortsätter jobba utifrån ett ömsesidigt beroende, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

Studentstrategin ska ge förslag på lämpliga åtgärder för att förbättra boendesituationen, tillgång till kultur, nöje, naturupplevelser och andra faktorer som påverkar livskvaliteten för den studerande. Vidare ska studentinflytandet inom kommunen och samarbetet med Örebro studentkår förbättras.

– Denna satsning innebär något oerhört stort för Örebrostudenter och Örebro som stad. Örebro studentkår har länge efterfrågat tydliga ställningstaganden från kommunen om studentpopulationen och långsiktiga mål för utveckling av studentstaden. Vi är därför glada över att vår önskan har fått gehör, säger Alexander Duarte Tsegai, ordförande för Örebro studentkår.