This page in English

Örebro universitet leder stort EU-projekt i robotik

Achim Lilienthal och Martin Magnusson

Achim Lilienthal och Martin Magnusson har fått sju miljoner euro för ett internationellt forskningsprojekt om självgående robotar.

Robotikforskningen vid Örebro universitet har fått ett strategiskt viktigt forskningsanslag av EU-kommissionen. Det handlar om sammanlagt sju miljoner euro för att utveckla teknik för självgående robotar på lager. Projektet innefattar flera europeiska universitet och företag, med Örebro universitet som koordinator.

– Projektet bygger på den forskning som vi har bedrivit under lång tid här i Örebro, säger Achim Lilienthal, professor i datavetenskap och knuten till Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet.

Hans kollega, universitetslektor Martin Magnusson, är vetenskaplig ledare för projektet som beviljats anslag ur ”Horizon 2020”, EU-kommissionens ramprogram för forskning och innovation. Målet för programmet är att stötta omvandlingen av vetenskap till produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter och jobb och som kan förbättra människors liv.

I projektet, som fått namnet Iliad, ska forskare från fyra universitet i samarbete med företag utveckla teknik och säkerhet på lager.

– Det finns, och byggs idag till exempel i Örebro, helt automatiserade lager. Men alla företag vill inte göra så. Vårt mål är att utveckla en teknik som kan integreras i redan existerande lager på ett enkelt sätt, säger Martin Magnusson.

Uppgraderar sig självt

Syftet med forskningsprojektet är dessutom att tekniken ska uppgradera sig självt genom att lära av det som sker.

– Den tekniken finns inte idag och skulle spara tid och pengar för företagen, konstaterar Martin Magnusson.

På ett lager handlar det mycket om gaffeltruckar, hur det ska manövreras automatiskt och energieffektivt, på ett sätt som är säkert för människor i omgivningen. Automatiserade truckar slits också mindre än de som manövreras av människor vilket minskar kostnader för företagen.

Tekniken är allmängiltig men Iliad-projektet är inriktat på livsmedel, en hantering med korta ledtider som ställer stora krav på flexibilitet.

Hälften av EU-pengarna

Anslaget till detta projekt gör att robotiken nu står för över hälften av samtlig EU-finansierad forskning vid på Örebro universitet, ett påslag på 1,6 miljoner euro från tidigare medel till ”Smokebot”. Under fyra år ska fyra doktorander arbeta med projektet under ledning av Martin Magnusson och Achim Lilienthal som också ska samordna forskningen vid universitet i Lincoln, Pisa, Hannover och med företagen Bosch, Kollmorgen Automation, ACT Operations Research, Logistic Engineering Services och Orkla Foods.

 – Resultatet kommer inte att bli en färdig produkt, utan en prototyp. Men utvecklingen av teknologin kommer att bli användbar, till och med på sätt som vi inte kan förutse idag, säger Achim Lilienthal.

Text och foto: Maria Elisson