Örebroforskare hjälper företagare bli mer konkurrenskraftiga

Kerstin Winge, Christina Öberg och Nader Asnafi.

Nu ska företagare i länet få hjälp av Örebro universitet med att öka sin globala konkurrenskraft. Kerstin Winge (till vänster) leder projektet där lean och digitalisering står i fokus. I projektet ingår även Christina Öberg, professor på Handelshögskolan, och Nader Asnafi, professor i maskinteknik.

Kartlägg behoven och fundera sedan på om digitaliseringen kan vara till hjälp. Det är grunden för ett nytt projekt på Örebro universitet där syftet är att förbättra konkurrenskraften hos företag i Örebro län.

Det handlar om industriföretag vars behov kan kartläggas med hjälp av olika verktyg och modeller. Lean är ett bra exempel på sådana verktyg och modeller.

Lean går enkelt uttryckt ut på att alltid ha kundens behov i fokus - samtidigt som man producerar en vara eller en tjänst på ett så effektivt sätt som möjligt. Modellen används i högre eller mindre grad hos alla industriföretag och finns på många ställen inom vården.

– Med lean jobbar man mycket med flöden. Du kan ta en patient inom vården som ett exempel. Där fokuserar man inte på de olika stationerna – till exempel besök på ortopedin eller röntgen - utan det är hela vårdkedjan som är intressant.

Det säger Kerstin Winge som tidigare undervisat om lean och kvalitetsutveckling på universitetet. Hon ska nu leda det nya projektet där leankonceptet kopplas samman med den digitala tekniken. Nader Asnafi, professor i maskinteknik, och Christina Öberg, professor på Handelshögskolan, ingår också i projektet.

Målet ökad konkurrenskraft

Företagen får hjälp med att identifiera sina behov. Därefter undersöker man om digitaliseringen kan öka effektiviteten. Målet är till exempel säkrare leveranstider, bättre kontroll på kostnaderna, ökad kvalitet. Eller kort sagt – att öka företagens globala konkurrenskraft.

Nader Asnafi tar en tillverkningskedja där varje komponent förses med en streckkod som ett exempel på hur man tänker kring digitaliseringen.

– Streckkoden bär med sig information om vad som ska hända med komponenten i nästa steg. Både maskinerna och operatörerna får informationen. Den är även kopplad till företagets datasystem så att kunden kan kontrollera var produkten befinner sig i tillverkningskedjan.

Hålla koll via appen

Digitaliseringen kan även innebära att man kan hålla koll på ett företags maskiner via en app. Eller att bilar som innehåller exakt samma komponenter kan levereras till kunderna med helt olika motorstyrka.

Lean har funnits sedan 1950-talet och digitaliseringen av samhället har pågått länge. Men det är först nu som leantänkandet på allvar kan kopplas ihop med den digitala tekniken. Förklaringen är att tekniken har utvecklats och blivit billigare. Sensorer och avancerade datasystem har blivit tillgängliga även för små företag och organisationer.

Projektet handlar för universitetets del inte om att utveckla några produkter. Syftet är att coacha och hjälpa företagen med att genomföra digitaliseringen.

– Behoven måste vara identifierade för att digitaliseringen ska kunna vara till hjälp. Leantänkandet är ett av de vanligaste sätten inom industrin för att identifiera dessa behov, understryker Kerstin Winge.

Fler projekt i framtiden

Till en början ingår åtta företag i Örebro län. Målet är dock 18 länsföretag och det kan även bli aktuellt med företag från Värmland och Dalarna.

Projektet kommer att pågå fram till december 2018.

– Men det här området är mycket intressant och vi kommer att sätta igång flera projekt som rör lean och digitalisering, säger Nader Asnafi.

Text och foto: Mattias Frödén

Projektet del av en större satsning

Projektet på Örebro universitet är en del av en större satsning med namnet Indigo – Industriell digitalisering i praktiken. Indigo finns på flera håll i Sverige och leds då av innovationsnätverket IUC. Örebro universitet är det enda lärosätet i landet som leder ett eget område – Örebro, Värmland och Dalarnas län.