”På söndagar satt jag och väntade på att få gå till jobbet”

Charlotta Karlsson-Andersson

Den röda tråden för Charlotta Karlsson-Andersson är att människor behöver ett jobb för ett bra liv. Efter socionomutbildningen jobbade hon som socialsekreterare och idag är hon förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola, vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsinsatser i Örebro.

– Ett jobb ger inkomst, bostad men också mening och struktur i vardagen. Därför ser jag det som den viktigaste pusselbiten.

Charlotta Karlsson-Andersson tog examen från socionomutbildningen i Örebro 1987 och hon började sommarjobba som socialsekreterare direkt.

– Ingångsjobbet för socionomer är ofta det svåraste. Att möta utsatta människor och samtidigt inneha en maktposition. Att skapa en relation samtidigt som jag kan ta beslut om att omhänderta deras barn.

Samtidigt beskriver hon arbetet på 90-talet som fullt av uppfinningsrikedom. Det fanns resurser och invånarna var med och utvecklade sina områden.

Pionjäranda i kommunen

– Det var en pionjäranda i kommundelarna när jag började arbeta. Det fanns stora möjligheter för mig som handläggare. Jag jobbade i arbetsmarknadsprojekt där vi startade café, tog hand om Vivallabadet och öppnade mekanisk verkstad i en villa, den växte och blev till slut en permanent verksamhet.

– Och vi hade roligt på dagarna. På söndagarna satt jag och väntade på att få gå till jobbet.

Åtgärderna gav människor en ingång till arbetsmarknaden och just arbete har varit Charlotta Karlsson-Anderssons röda tråd. I dag känner hon att hon som förvaltningschef för utbildning, försörjning och arbete och dessutom programdirektör för barn och utbildning har fått ett ansvar som gör att hon kan överblicka hela kedjan.

– Det har dessutom gett mig flera anledningar att återvända till universitetet där jag bland annat sitter med i lärarutbildningsnämnden som representant för länets skolchefer.

En speciell resa

Att återvända till de gamla korridorerna väcker minnen från "den roligaste tiden i mitt liv".

– Vi hade en lärare i sociologi som tog med oss till Albanien. Det var ett helt stängt land på den tiden och när vi satte oss på bussen hade vi inte fått våra visum än. Vi får dem säkert på vägen sa läraren och så blev det. I Jönköping närmare bestämt. Det var en speciell resa på många sätt som är få förunnat.

– Jag trivdes oerhört bra på universitetet. Det akademiska livet, att bo i korridor och engagemanget i kåren – ja allt var roligt.

Utbildningen byggde på stort eget ansvar men det tycker hon att man ska kunna förutsätta att det finns.

– Jag kan rekommendera yrket alla dagar i veckan. Utbildningen är bred och socionomer blir riktigt bra utredare som gör att det finns fler möjligheter utöver de som många kanske tänker på i första hand.

Bredden på utbildningen har gjort att hon kan lite om mycket och det har hon haft nytta av i många fall inte minst som chef.

– Skapa tillit, förtroende och transparens. Chefsrollen är en egen yrkesroll men jag känner att jag har en bra grund att stå på.

Text och foto: Linda Harradine