Pedagoger och forskare träffas om hållbarhet

Hållbar utveckling är temat för 2017 års Lärarutbildardag på Örebro universitet, ett tillfälle för pedagoger från länets skolor och skolstadier att träffa forskare, för ömsesidigt utbyte.

Johanna Berg

Johanna Berg

Lärarutbildardagen återkommer i början av november och har sedan flera år tillbaka forskning som tema och vänder sig till pedagoger från förskolan upp till gymnasiet.

– Dagen är ett upparbetat forum för samverkan där skolpersonal och forskare kan dela med sig till varandra. Pedagogerna får tips om den forskning som pågår och forskarna uppslag från skolverkligheten, säger Johanna Berg, samordnare för de verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på lärarutbildningen.

Lärarutbildningsdagen är en form av samverkan med skolorna i Örebro län, vid sidan av till exempel Regionalt utvecklingscentrum, RUC.

Johan Öhman, professor i pedagogik, ger anslaget för dagen genom att prata om hur skolan kan utveckla en utbildning som bidrar till att förstärka förutsättningarna för en hållbara värld. Allt mot bakgrund av klimatförändringen och utrotningen av arter, bland många andra hot mot livet på jorden. Andra forskare på Örebro universitet delar också med sig av sitt arbete.

Fikapausen och lunchen är viktiga inslag under dagen:

– Det är då deltagarna kan mötas, få kontakt och kanske inleda samarbete, säger Johanna Berg.

Lärarutbildningsdagen ligger också i linje med den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning, som bygger mycket på samverkan.