Pilotprojekt för att förändra undervisningen i engelska

Joseph Siegel och Claire Hogarth

Joseph Siegel och Claire Hogarth ska i ett pilotprojekt använda forskningsmetoden action research för att utveckla engelska undervisningen i grammatik och förmågan att anteckna.

Gymnasielärare i engelska i Örebro får möjlighet att utveckla sin undervisning i samarbete med forskare på Örebro universitet. I två pilotprojekt ska en ny metod användas med målet att förbättra undervisningen i grammatik och konsten att anteckna.

– I förlängningen kan den här metoden även användas inom andra ämnen. Vi gör möjligt för lärarna är att ta ett steg tillbaka och reflektera, säger Joseph Siegel, nyanställd lektor specialiserad på ”action research”, den forskningsmetod som för första gången ska användas knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Tillsammans med sin forskarkollega Claire Hogarth träffade han på tisdagen de gymnasielärare i engelska som anmält sitt intresse att delta i pilotprojekten. I Claire Hogarths grupp handlar det om grammatik, och i Joseph Siegels om att anteckna.

– Det är lätt för lärarna att säga till eleverna att föra anteckningar, men svårt att tala om hur det ska gå till. Och det är inte lätt att lära ut hur det ska gå till, säger Joseph Siegel, som forskar på en aspekt av språkinlärningen – att lyssna. De andra är att prata, skriva och läsa.

Studenter har svårt med anteckningar

Just lyssnandet är den del av inlärningen som forskningen hittills lagt minst kraft på, konstaterar Claire Hogarth. Och i förlängningen av att lyssna för att lära finns att anteckna.

Hon har egen erfarenhet av behovet att kunna anteckna:

– Studenter kommer till universitet och vet inte hur de ska göra. Eftersom en stor del av undervisningen bygger på att lyssna och föra anteckningar, så är det ett stort problem, säger hon.

För den som antecknar gäller det först att lyssna, sedan att skilja ut det som är viktigt, rensa bort avvikelser från ämnet och personliga kommentarer från läraren. Plus eventuella skämt.  I dag finns denna del av språkinlärningen sällan uttryckligen med i lärarutbildningen. Örebro universitet är ett undantag – här får lärarstudenterna undervisning i alla fyra aspekterna av språkinlärningen.

Form av praktiknära forskning

Vid sex tillfällen ska lärarna som deltar i Joseph Siegels grupp träffas och följa metoden för ”action research”: planera, agera, observera och reflektera. Metoden, som är en form av praktiknära forskning, utmärks av att utgå från verkligheten i det enskilda klassrummet, för att sedan systematisera med syftet att hitta konkreta förbättringar.

I Claire Hogarths grupp handlar det om grammatik, i betydelsen att kunna uttrycka sig effektivt och medvetet kunna välja mellan olika sätt att skapa meningar. På så sätt finns grammatik beskrivet för ämnet engelska i läroplanen från 2011.

– Grammatik är något du kan lära dig och lära dig att lära ut. Det handlar om att kunna variera meningar för att göra klart det du vill ha sagt. Och allt ska göras på ett lekfullt sätt, säger Claire Hogarth.

Alla lärare får en enkät

Lekfullt och grammatik hör alltså ihop. Claire Hogarth vill ta bort rädslan runt g-ordet och låta engelskalärarna ta fram verktyg för att eleverna ska utveckla sig i den riskfria miljön i klassrummet.

Parallellt med pilotprojekten som pågår fram till årsskiftet, får samtliga engelskalärare på gymnasiet i Örebroregionen en enkät där de kan föra fram sina önskemål om vad som kan bli nästa uppdrag för ett projekt med ”action research”.

Text och bild: Maria Elisson