Professionsprofilen ger möjlighet att se den framtida karriären

Erik Mattisson, Niklas Jansson och Annie Persson

- Ingenjörer kan jobba med mycket mer än vad jag trodde. Det är kul att se vilka möjligheter som finns i ett kommande yrkesliv. Det säger Erik Mattisson som tillsammans med sina kurskamrater deltagit i ett möte med arbetsgivare för civilingenjörer.

Erik Mattisson, Niklas Jansson och Annie Persson tycker att mötet med företagare var jättebra. Det ingår i ”professionsprofilen”, en satsning av Örebro universitet för att ge studenter möjlighet att se vad de kan arbeta med i framtiden och möta yrkesverksamma.

Evelina Carey

Evelina Carey är samverkanskoordinator och ansvarar för professionsprofilen.

Under vårterminen har studenter från måltidsekologprogrammet och samhällsplanerarprogrammet deltagit i professionsprofilen. Evelina Carey, samverkanskoordinator, ansvarar för projektet.

- Skanska visste inte om att Örebro universitet har ett samhällsplanerarprogram. Genom professionsprofilen har de hittat en ny rekryteringsbas bland våra studenter, säger Evelina Carey. 

Till det här tillfället hade universitetslektor Sören Hilmerby och Evelina Carey bjudit in fem företag till rundabordssamtal med studenter som precis har börjat sin utbildning.

Universitetslektor Sören Hilmerby var värd för professionsprofilen.

- Det är viktigt för studenterna att knyta kontakter med yrkeslivet så tidigt som möjligt, för att se vad de kan arbeta med i framtiden, säger Sören Hilmerby

Bild på Lukas Petersson

Lukas Petersson läser första terminen på civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi.

Lukas Petersson tyckte att rundabordssamtalen var intressanta. Det var kul att höra inom vilka områden en civilingenjör kan arbeta med. Själv vill han arbeta som projektledare eller som arbetsledare.

Under professionsprofilen fick studenterna möjlighet att möta representanter från EMBA Machinery AB, ALTEN Sweden, Saab Dynamics, Atlas Copco och PrimeComp.

Rabie Hadad har tidigare studerat till högskoleingenjör i maskinteknik vid universitetet. Han har nyligen avslutat sin anställning som Key Account Manager vid Trelleborg Industrial Products Sweden AB för att starta det egna konsultföretaget PrimeComp.

Rabie Hadad har tidigare läst till högskoleingenjör inriktning maskinteknik.

Hans tips till studenterna är att omge sig med bra studiekamrater, för att diskutera och pusha varandra till bra studieresultat. Men en sak är extra viktig:

- Visst ska du vara kunnig inom ditt område. Men det viktigaste är att ha rätt attityd till människor och arbetsuppgifter, säger han. 

Text och foto: Anna Asplund