Psykologi: Anna och Linda förläste för världsexpertisen

Psykologstudenterna Anna Lundström och Linda Espling deltog på en stor kongress.

Forskare från hela världen fanns på plats när två studenter från Örebro universitet presenterade sina D-uppsatser i psykologi. – Fantastiskt roligt, säger Anna Lundström och Linda Espling.

Bland alla professorer och experter fanns även psykologstudenterna Linda Espling och Anna Lundström. För att lyssna och lära – men i första hand för att presentera resultatet från sina D-uppsatser.

 Att två studenter får föreläsa på en kongress av den här kalibern händer inte ofta. På European Congress of Developmental Psychology har bara en handfull studenter fått en sådan chans. Det säger Metin Özdemir, universitetslektor i psykologi på Örebro universitet.

– De här studenterna har skrivit två fantastiska uppsatser och därför hjälpte jag dem med att skicka in sin forskning till kongressen. Deras bidrag antogs, vilket annars knappt händer på den här nivån, förklarar Metin Özdemir som var handledare åt de fyra studenterna.

Fyra? Ja, Anna Lundström skrev sin uppsats – om vilken effekt idrott har på ungdomars välmående – med Isak Eliasson. Och tillsammans med Elinor Wilson skrev Linda Espling om utvecklingen av tonåringars attityder mot invandrare. Men av olika anledningar kunde varken Isak Eliasson eller Elinor Wilson vara med i Utrecht.

Nervöst men roligt

Linda Espling och Anna Lundström är mycket nöjda med de fyra dagarna i Utrecht - och med det mottagande deras föreläsning fick.

– Visst var det lite nervöst. Det kändes stort även om det inte var så jättemycket folk i salen. Men samtidigt var det väldigt kul. Det sitter forskare och nickar åt en medan man pratar – det är nästan en surrealistisk känsla, säger Anna Lundström.

– Som masterstudent är det speciellt att få vara med i ett sådant här sammanhang.

Här fanns forskare från hela världen och att få presentera det man gjort för dem är väldigt, väldigt roligt, säger Linda Espling.

Metin Özdemir berättar om två psykologstudenter som föreläst på en stor kongress

Metin Özdemir.

Innan kongressen var båda lite tveksamma till att fortsätta forska, men nu har de fått blodad tand.

– Ja, drömmen är att i framtiden både få jobba kliniskt och forska, säger Linda Espling.

– Det gav absolut mersmak att fortsätta forska. Att få bli expert på ett specifikt område lockar mig verkligen, säger Anna Lundström.

Ett bidrag till universitetets forskning

Metin Özdemir tycker att Örebro universitet ska satsa mer på att få med studenter i internationella sammanhang som detta.

– Jag ser deras deltagande som ett bevis på våra studenters kunnande och förmåga. Att ge studenter chansen att få delta på den här nivån ser jag dessutom som ett bidrag till forskningen på universitetet. Det leder även till en bättre utbildning plus att studenternas karriärvägar förbättras, säger Metin Özdemir som också var på plats i Utrecht.

Text och foto: Mattias Frödén

 

Uppsats om tonåringar och invandrare

Linda Esplings och Elinor Wilsons uppsats handlade om utvecklingen av tonåringars attityder mot invandrare. Mer specifikt studerade duon hur olika faktorer i skolan kunde påverka föräldrarnas inflytande på sina barns åsikter. Elinor Wilson och Linda Espling kom fram till att det fanns fyra viktiga beståndsdelar som påverkade i vilken grad barnen anammade sina föräldrars tankar kring invandrare:

• Den etniska sammansättningen i klassrummet. • Om man hade en kompis med invandrarbakgrund. • Samarbetsklimatet i klassrummet. • Om eleven uppfattade läraren som en schysst person som vill en väl.

För att ta ett exempel. En tonåring vars föräldrar var negativa till invandrare blev mindre påverkad av mamman och pappans åsikter om tonåringen hade en kompis med invandrarbakgrund eller om samarbetsklimatet i klassrummet var bra.

Skrev om idrott och relationer

Att framför allt organiserat idrottande har ett positivt inflytande på ungdomars välmående är känt. Det Anna Lundström och Isak Eliasson ville undersöka i sin D-uppsats var vilka faktorer runt det organiserade idrottandet som leder till att ungdomar utvecklas och mår bättre.

Studenterna tittade även på om sport är bra för alla och valde därför att undersöka om ungdomar med social ångest också drar fördel av att vara med och idrotta.

Resultaten visade att idrott ger stöttande kamratrelationer och att dessa relationer leder till bättre psykisk hälsa. Utöver det visade det sig att ungdomar med social ångest drog samma fördel som sina kamrater utan social ångest. Av det drog Isak Eliasson och Anna Lundström slutsatsen att svensk sportkultur är fokuserad på samarbete och att alla får vara med.