Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

Geena Paramel Varghese.

Geena Paramel Varghese har forskat om vilken roll inflammatoriska proteiner spelar vid åderförfettning.

Inflammatoriska proteiner har en viktig roll i sjukdomsförloppet vid åderförfettning. Det visar Geena Paramel Varghese i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap, vars resultat på sikt kan leda till nya direktverkande mediciner.

Under de senaste 20 åren har man förstått att inflammation spelar en betydelsefull roll vid åderförfettning, ateroskleros. Åderförfettning är en långsam process som börjar tidigt i livet, men sjukdomen visar sig inte förrän långt senare.

Har studerat NLRP3 och CARD8

Geena Paramel Varghese visar i sin avhandling vid Örebro universitet hur två proteiner, NLRP3 och CARD8, påverkar den inflammationsprocess som uppstår vid åderförfettning i blodkärlet.
Geena Paramel Varghese kom från Indien till Örebro 2009 för att studera vid masterprogrammet inom biomedicin. Tidigt blev hon en del av professor Allan Sirsjös forskargrupp vid Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet.

Hittade detaljer runt proteinernas inverkan

Hon använde sig av molekylärbiologisk teknologi vid undersökningen av CARD8 och NLRP3.
– På så sätt gick det att få fram anmärkningsvärda detaljer runt deras inverkan och funktion vid åderförfettning. Exempelvis visade det sig att båda dessa proteiner fanns i stor mängd i det åderförfettade kärlet, säger Geena Paramel Varghese.
Åderförfettning sker genom att det samlas fetter och inflammatoriska celler i kärlet i form av så kallade plack. Där spelar NLRP3 en viktig roll.
– I våra studier visar vi bland annat att kolesterol kan starta inflammationsprocessen vid åderförfettning genom aktivering av NLRP3.

Banbrytande studier som fortsätter

Geena Paramel Vargheses studier om vilken inverkan CARD8 har på inflammation och åderförfettning är banbrytande, eftersom det tidigare till stor del saknats studier på just det proteinet.
– De fynd vi gjort kan bidra till ökad kunskapen. Bland annat har vi sett att CARD8 påverkar flera andra viktiga inflammatoriska processer i cellerna i kärlet, säger Geena Paramel Varghese.
Nu fortsätter hon med ytterligare studier på samma protein för att bekräfta och säkerställa sina tidigare resultat.
– Våra fynd skulle i framtiden kanske kunna användas till att skapa nya direktverkande mediciner mot åderförfettning.