Samarbete med kammarorkestern ger studenter mervärde i utbildningen

Musikstudenten Valtteri Happonen

Musikstudenten Valtteri Happonen tycker att det är en bra erfarenhet att få feedback från proffs på de verk han har komponerat.

Musikstudenten Valtteri Happonen och Linn Elvkull som är anställd av Svenska Kammarorkestern är helt överens. Samarbete skapar bra förutsättningar för utvecklingen av unga musiker.

– En stor fördel med min utbildning är att vi studenter varje år får höra kammarorkestern spela upp de verk som vi har komponerat, säger Valtteri Happonen som går sista året på konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning komposition.

– Det är alltid spännande att se vad studenterna har komponerat. Att få jobba med unga människor är intressant och ger positiv energi, säger Linn Elvkull.   

Samarbetet mellan musikhögskolan och kammarorkestern har pågått under flera år. Bland annat i form av workshops, musikalisk gestaltning och undervisning.

– Vi är öppna för att skapa fler projekt tillsammans med studenter, till exempel en orkestervecka där vi spelar tillsammans och avslutar med en konsert, säger Linn Elvkull.   

Linn Elvkull.

Hon undervisar på musikhögskolan i viola som är hennes huvudinstrument och anser att det är viktigt att hjälpa studenterna i deras musikaliska utveckling.

– För att bli en bra musiker behöver man ha tålamod, gå på konserter och ha förtroende för sin lärare. Man behöver öva fyra till fem timmar per dag på sitt huvudinstrument samt spela kammarmusik och i orkester, anser Linn Elvkull. 

Utbildning där studenterna kan påverka

När Valtteri Happonen började utbildningen var den helt ny på universitetet. Det har varit både fördelar och nackdelar. Han anser att det har funnits saker som kan förändras i programmets upplägg. Exempelvis har kurserna inte alltid varit anpassade för just kompositörer. Men eftersom lärarna är lyhörda har studenterna haft stora möjligheter att komma med inspel och påverka.

– Vi har haft önskemål om att få en kurs i film- och dataspelskomposition. Det har lärarna tagit till sig och vi får kursen till vårterminen.

Valtteri Happonen berättar att utbildningen till stor del innehåller klassisk komposition. Det ger en bra grund eftersom han vill komponera filmmusik i framtiden.

– Det en bra erfarenhet att få feedback från proffs på de verk jag har komponerat, säger han.

Pianot, som är hans huvudinstrument, har han spelat sedan barnsben. För att bli en bra kompositör behöver man kunna musik i teori och praktik.

– Komposition sker idag i olika dataprogram, men utbildningen bygger på att man har ett huvudinstrument även som kompositör, säger Valtteri Happonen.

– Därför är det viktigt att vi tillsammans med musikhögskolan arbetar med studenterna så att de får största möjliga hjälp i sin musikaliska utveckling, säger Linn Elvkull. 

Text och foto: Anna Asplund

Fakta om Svenska kammarorkestern

Svenska kammarorkestern bildades i Örebro 1995. De håller till i konserthuset men turnerar regelbundet världen över. Sedan 1997 har Thomas Dausgaard varit orkesterns chefsdirigent.