Sämre syn en risk för spänningsvärk i nacken

Christina zetterlund gör en ögonundersökning

Christina Zetterlund har studerat hur försämrad syn påverkar musklerna i nacke och skuldror.

Det finns ett direkt samband mellan försämrad syn och värk i nacke och skuldror och symptomen är mest tydliga hos kvinnor och yngre. Det fastslår Christina Zetterlund i sin doktorsavhandling i medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

– Mina studier visar att många synsvaga förutom sin dåliga syn också har symptom av sämre kontroll av finmotoriska rörelser, sämre balans och spänningsvärk i nacke och skuldror, säger Christina Zetterlund som är legitimerad optiker på Syncentralen inom område habilitering och hjälpmedel på Region Örebro län.

En stor del av Syncentralens patientgrupp är äldre och det stora flertalet förknippar dessa förändringar till normalt åldrande. Christina Zetterlund har kartlagt om det verkligen bara är ålderseffekter eller rent av sidoeffekter av dålig syn.

Störst skillnad bland yngre

Hon har analyserat data från över 3000 terminalarbetare och cirka 1200 patienter och kunde se ett samband mellan symptom från nacke och skuldra, och försämrad eller otillräcklig syn. Resultaten visar att personer med synnedsättning anger en högre grad av symptom jämfört med åldersmatchade personer i jämförelsegruppen.

– Skillnaden var mest framträdande bland yngre personer, vilket stödjer hypotesen att besvären inte är typiskt åldersbetingade utan mer kopplade till dålig syn. Kvinnor hade mer symptom både från nedsatt balans och nacke-skuldrabesvär än männen. Personer med stor skillnad i glasögonstyrka mellan de båda ögonen hade också mer symptom, säger Christina Zetterlund.

Anpassar kroppshållningen

Personer med glasögon hade mer symptom än personer som inte har glasögon eller kontaktlinser. En möjlig förklaring är enligt Christina Zetterlund är att vi anpassar vår hållning och huvudställning för att se så bra som möjligt även om det är eller blir ansträngande i längden.

– Det är vanligt bland glasögonbärare och personer som ser dåligt att luta sig fram och kisa med ögonen för att se bättre, och samtidigt luta huvudet bakåt om glasögonen är för svaga. Den huvudställningen kan leda till både försvagade muskler och mer ensidigt överansträngda muskler i nacken, säger Christina Zetterlund.

Hon poängterar glasögon är ett bra hjälpmedel och kan ge den bästa upplevda synförbättringen.

– Det finns hjälp för dem som upplever att de har symptom i samband med synnedsättning. På Syncentralen har vi en sjukgymnast som kan hjälpa patienterna och det finns synhjälpmedel som går att använda så man inte låser fast i samma rörelsemönster, säger Christina Zetterlund som ger rådet att bära kontaktlinser i den mån det går.